Video thumb, woman, sun, silhouette, window

Release the natural power of stone to enrich modern living

We zijn toegewijd om iedereen in staat te stellen uitdagingen van het moderne leven aan te gaan. Door gebruik te maken van steen, een van 's werelds meest voorkomende natuurlijke hulpbronnen, maken we duurzaam impact op de wereld.

20230629 RW-LF PHO 799

Ontdek de kracht van steen

01

Veiligheid garanderen

Alle Lapinus producten zijn gemaakt van steen.

Alle producten zijn veilig voor mens en omgeving.

02

Verminderd geluidsoverlast

Autoremmen produceren minder geluid

voor een gezondere samenleving

03

Terugdringen van fijnstofemissies

Formuleringen voor autoremmen die slijtage verminderen

dragen bij aan het verminden van de uitstoot van fijnstof.

04

Stedelijke klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving

voorkomt wateroverlast boven de grond en draagt onder de grond bij aan het herstel van de natuurlijke waterbalans.

05

Het verminderen van trilingen

Treinrails met minder trillingen

hebben een positieve invloed op een comfortabele leefomgeving.

06

Kennis delen

We delen actief kennis met onze klanten en partners

om uitdagen samen op te lossen.