Rockflow FAQ

Rockflow algemeen

Wat is de maximale inbouwdiepte van Rockflow?

De maximale diepte van een Rockflow buffer wordt bepaald aan de hand van de plaatselijke hoogste grondwaterstand [GWS].

Om te kunnen infiltreren met een Rockflow buffer moet de onderkant van de buffer boven de grondwaterstand worden aangelegd. De GWS wordt bij voorkeur ter plaatse gemeten. Is dit niet mogelijk? Vraag de stand dan op bij de gemeente of een website over waterstanden.

Meer informatie over het ontwerpen van een Rockflow buffer

Welke dekking is minimaal nodig voor Rockflow?

De hoge dichtheid van de Rockflow steenwolelementen zorgt onder andere voor een grote draagkracht, waardoor een minimale dekking nodig is. In veel gevallen bestaat de dekking uit menggranulaat. De exacte dekkingsgraad staat vermeld in de Rockflow installatiehandleiding.

Neemt steenwol water op uit de bovenliggende grond?

Nee. Omdat grond en substraat een hogere zuigspanning heeft dan die van steenwol wordt er geen water uit de grond of het substraat onttrokken.

Wat is zuigspanning?

Zuigspanning is een karakteristiek voor het water opnemend vermogen. Dit wordt onder andere bepaald door de capillariteit en de hoeveelheid water aanwezig in het materiaal. Voor grond en substraten is deze zuigspanning altijd hoger dan die van de steenwol. Daarom kan steenwol geen water onttrekken van de grond.

Wat is de dichtheid van Rockflow?

De dichtheid van Rockflow zorgt, onder andere, voor een grote draagkracht. Het basismateriaal is steenwol en dat heeft alle eigenschappen van steen. Auto's kunnen bovenop het systeem parkeren zonder dat de elementen hun vorm verliezen of aan functionaliteit inboeten.

Rockflow is leverbaar in verschillende dichtheden. De meest gebruikte dichtheid is 5%. De overige 95% is dus beschikbaar voor het opnemen van regenwater.

Wat is de leegloopsnelheid van Rockflow?

De leegloopsnelheid van de steenwol systemen is afhankelijk van de ondergrond bij infiltratie en afhankelijk van de overstort bij drainage. Bij het vrij weg stromen van water is het geborgen water in het Rockflow systeem binnen twee tot drie uur met 70% - 80% gezakt. Het systeem is tussen 12 en 24 uur volledig leeg.

Meer informatie over regenwaterinfiltratie

Waar wordt Rockflow van gemaakt?

De steenwolelementen van Rockflow worden gemaakt van de grondstof basalt en gerecyclede steenwol.

Wat is een wadi?

Een wadi is een water doorlatende buffer die zich bij regenval vult met water en dit gedoseerd aan de bodem afgeeft. Vaak is een wadi een sloot of greppel met waterdoorlatende bodem.

Een traditionele wadi bestaat meestal uit een laag aarde met beplanting. De wadi vangt het regenwater op en geeft het langzaam af aan de bodem. Maar omdat de ruimte vaak beperkt is, moet een wadi relatief diep zijn om voldoende regenwater op te kunnen vangen. Een Rockflow infiltratiesysteem kan onder een laag aarde met beplanting worden geplaatst, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het opvangen van water. Dankzij de steenwolelementen is een wadi met Rockflow-steenwol bovendien minder diep dan de traditionele variant.

Meer informatie over wadi's

Wat is de k-waarde van Rockflow?

De doorlatendheid van de grond wordt uitgedrukt met de k-waarde, ook wel permeabiliteit of hydraulische conductiviteit genoemd. Een k-waarde van 1 houdt in dat een regendruppel zich per etmaal 1 meter verplaatst. De k-waarde is een belangrijke waarde aangezien het de doorlatendheid van een infiltratievoorziening in kaart brengt.

De k-waarde van Rockflow steenwol bedraagt 50 tot 200 meter per 24 uur, afhankelijk van het type steenwol dat toegepast wordt. Daarmee is de k-waarde van het watermanagementsysteem Rockflow vergelijkbaar met die van grof zand of fijn grind.

Meer informatie over de k-waarde van Rockflow

Irriteert steenwol?

Hoewel steenwol een veilig materiaal is, kan er tijdens het werken ermee tijdelijk irritatie (jeuk) optreden. Om dit te minimaliseren, adviseren wij om tijdens het werken met steenwolproducten in de buitenlucht altijd de onderstaande maatregelen in acht te nemen.

  • Draag bedekkende kleding (lange mouwen en handschoenen);
  • Draag een stofkap en/of veiligheidsbril;
  • Spoel de huid af met koud water.

Meer informatie over het veilig werken met steenwol

Wat is het verschil tussen Rockflow en de steenwol die wordt toegepast bij isolatie?

Het grootste verschil is dat steenwol die wordt gebruikt bij isolatie waterafstotend is gemaakt terwijl Rockflow elementen juist snel en gemakkelijk water opnemen.

Meer informatie over de infiltratie van water

Is er een CE-markering voor het materiaal?

Op dit moment is er nog geen CE-keurmerk voor Rockflow steenwol, mede doordat de combinatie steenwol met watermanagement nog niet gestandaardiseerd is. De verwachting is dat Rockflow in 2021 beschikt over het CE-keurmerk en Declaration of Performance. Rockflow voldoet ruimschoots aan de BKK-eisen.

Is het mogelijk om speeltoestellen boven een Rockflow buffer te plaatsen?

Ja, objecten zoals speeltoestellen kunnen boven een Rockflow buffer geplaatst worden. Let op: de buffer mag bij plaatsing niet beschadigd raken en de krachten van de toestellen moeten goed verdeeld zijn over het oppervlak. Neem voor de specifieke aanleg contact op met het Rockflow team.

Installatie

Hoe worden kolken aangesloten op de Rockflow buffer?

Kolken worden verbonden met behulp van een standaard 125mm buis. Die wordt ongeveer 30 cm in de Rockflow kanalen geschoven.

Meer informatie over het ontwerp van een Rockflowbuffer

Welke andere voorzieningen moeten er worden toegepast bij een Rockflow buffer (te denken aan ontluchting, overstorten, een derde stelsel)?

Welke andere voorzieningen toegepast moeten worden, is afhankelijk van de situatie en het ontwerp. Een Rockflow buffer maakt onderdeel uit van een systeem en wordt daarom regelmatig gecombineerd met verdeel-leidingen, verdeel-putten, inspectieputten, kolken, ontluchting, overstort, etc.

Ben je op zoek naar technische ondersteuning voor het plaatsen van een Rockflow buffer? Bekijk dan onze technische tekeningen of neem contact op met het Rockflow team.

Wat zijn de dimensies van Rockflow?

Rockflow elementen zijn leverbaar in een aantal standaard afmetingen. Deze zijn projectafhankelijk. De gangbare afmetingen vind je in de datasheet

Meer informatie over het ontwerpen van een Rockflow buffer

Wat weegt een Rockflow element?

Rockflow elementen zijn leverbaar in een aantal standaard maten en dichtheden. Het zwaarste element weegt 22kg. Download de datasheet voor meer informatie.

Download de datasheet

Wat is de legsnelheid?

De legsnelheid is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de werkvoorbereiding en het logistieke proces van aanvoer van materialen. Ter indicatie kunnen twee personen 30 tot 40 m3 per uur aanleggen.

Duurzaamheid & circulariteit

Hoe duurzaam is steenwol?

Rockflow elementen zijn gemaakt van steenwol. Steenwol wordt gemaakt van de onuitputtelijke grondstof basalt, gecombineerd met gerecyclede steenwol. De elementen zijn volledig circulair en kunnen aan het einde van de levensduur worden gerecycled in nieuwe steenwolproducten. Meer informatie over duurzaamheid vind je in het in het ROCKWOOL sustainability report.

Hoeveel gerecycled materiaal zit er nu al in de Rockflow producten?

De steenwol producten passen perfect in een duurzame en circulaire economie. Steenwol is namelijk een natuurproduct, dat gemaakt wordt van het vulkanisch gesteente basalt. De Rockflow elementen bevatten ongeveer 40% gerecycled steenwol.

Onderhoud & levensduur

Is steenwol gevoelig voor vraatzuchtig ongedierte?

Tot op heden zijn er geen aanwijzingen gevonden voor aantasting van Rockflow steenwol door vraatzuchtig ongedierte. Door de relatief hoge dichtheid van steenwol is het voor ongedierte moeilijk penetreerbaar.

Hoe is de passeerbaarheid van Rockflow in de toekomst?

Kabels kunnen door de Rockflow buffer geschoten of geboord worden, zonder dat daarbij de functionaliteit van de buffer verloren gaat. Het systeem kan niet 'lek' geprikt worden. Wanneer bij het graven van leidingen op een Rockflow buffer wordt gestuit kan een sleuf gesneden worden. De uitgesneden sleuf kan vervolgens weer worden opgevuld met steenwol of zand.

Is er jaarlijks onderhoud nodig bij Rockflow steenwol?

Of jaarlijks onderhoud nodig is bij Rockflow steenwol is afhankelijk van de situatie en de toepassing van het systeem. Het is mogelijk om met zandvang en bladafscheider de kanalen in de buffer goed schoon te houden. Inspectie en reiniging van de kanalen is mogelijk met behulp van hoge druk.

Lees meer over inspectie en reiniging van Rockflow

Wat gebeurt er met het materiaal aan het eind van het gebruik?

Rockflow steenwol heeft een zeer lange levensduur. Indien vervanging toch nodig is, worden de 'oude' elementen als grondstof voor het maken van nieuwe steenwolproducten gebruikt.