0

Steenwol heeft een opnamecapaciteit van 95%. De steenwolelementen van Rockflow kunnen in korte tijd vrijwel hun gehele volume aan water opnemen.

0

Een kubieke meter steenwol kan maar liefst 950 liter water absorberen in slechts 10 minuten.

0

De steenwolelementen van Rockflow hebben een doorvoersnelheid van 200 meter per dag.

Lees meer over Rockflow in onze brochure

Rockflow is een duurzame oplossing bij extreme droogte en bij wateroverlast als gevolg van extreme regenval in stedelijk gebied. Download de brochure voor meer informatie over de toepassing van steenwol en de werking van dit slimme systeem.

Brochure illustration Rockflow, water management

Veelgestelde vragen over regenwaterinfiltratie

Regenwaterinfiltratie

Wat is regenwaterinfiltratie?

Regenwaterinfiltratie is het laten wegsijpelen van regenwater in de bodem. Daar vult het water de grondwaterreserves aan. Op onverhard oppervlak, zoals in parken en bossen, zakt het regenwater meestal op natuurlijke wijze weg in de bodem. Maar valt de regen op verhard oppervlak, zoals beton, bestrating of bebouwing? Dan kan het water worden opgevangen met behulp van een infiltratievoorziening, zoals een wadi of een infiltratiekrat. Vervolgens kan het water geleidelijk wegzakken in de bodem.

Waarom is regenwaterinfiltratie belangrijk?

Op grond van de klimaatscenario’s voor 2050 verwacht het KNMI nattere winters, drogere zomers en hevigere buien. Als regenwater wegzakt in de bodem, komt het water niet in het riool terecht. Dat betekent dat het riool niet onnodig wordt belast. Zeker bij langdurige neerslag of piekbuien kunnen op deze manier overstortproblemen van het riool worden voorkomen. En met het oog op de drogere zomers kan regenwaterinfiltratie bovendien bijdragen aan het op peil houden van de grondwaterstand.

Wat zijn infiltratiemogelijkheden?
Welke rol speelt de porositeit van het materiaal?

Porositeit is het percentage van het materiaal dat beschikbaar is voor waterberging. De porositeit van grind en lavasteen bedraagt circa 35 tot 45 procent. Dat betekent dat er diep of veel gegraven moet worden om een grind- of lavakoffer effectief te kunnen toepassen als infiltratiemethode. Een infiltratiekrat heeft een porositeit van 95 procent. Dit geldt ook voor steenwol. Hierdoor is er veel minder materiaal nodig om het gewenste buffervolume te bereiken.

Is regenwaterinfiltratie altijd mogelijk?

De effectiviteit van een infiltratievoorziening hangt samen met de snelheid waarmee het water weg kan zakken. Zo is de infiltratiesnelheid van water vanuit een infiltratiekrat naar de ondergrond in theorie goed. In de praktijk slibt het bodemoppervlak van de kratten echter dicht, waardoor het infiltrerende vermogen afneemt. Ook de doorlaatbaarheid van de grondsoort en de grondwaterstand spelen een belangrijke rol in de effectiviteit van een infiltratievoorziening. Bij een hoog grondwaterpeil kan de bodem mogelijk geen extra water meer opnemen. Infiltratie is dan (tijdelijk) niet mogelijk.

Wat zijn infiltratiekratten?

Regenwaterinfiltratie kratten zijn ondergrondse voorzieningen voor de infiltratie van regenwater. Een infiltratiekrat is een kunststof krat met een grote holle ruimte waarin water tijdelijk kan worden geborgen. Om vervuiling vanuit de grond te voorkomen, worden infiltratiekratten omhuld met geotextiel, een kunststof vliesdoek.