Stadsvernieuwing Zevenaar bestrijdt wateroverlast

Rockflow case, 2018

Sinds 2015 wordt de wijk Zonnemaat in Zevenaar grootschalig vernieuwd. Naast de vernieuwing van de bestrating en meer ruimte voor beplanting, is er ook een soort enorme spons geïnstalleerd: het Rockflow watermanagementsysteem. Dit ondergrondse systeem vangt het regenwater op en geeft het langzaam weer terug aan de omgeving.

watermanagement, system, rockflow, zevenaar, flood, planting, lapinus

Zo wordt de verdeling van regenwater beter beheersbaar. Een groot deel van de werkzaamheden concentreert zich op de openbare ruimte rond de Jumbo supermarkt en een plaatselijke snackbar. Om aan de vraag te voldoen, zijn er meer parkeerplaatsen voor deze faciliteiten aangelegd. Tegelijkertijd worden de snelheid en de dichtheid van het verkeer geregeld door vernauwing van de aangrenzende straten. Het hele gebied is opnieuw geasfalteerd en bestraat, compleet met nieuwe stoepranden.

Maar we weten allemaal dat meer bestrating ervoor zorgt dat regenwater moeilijker afgevoerd kan worden. Dit geldt vooral voor parkeerterreinen, want het gewicht van de geparkeerde auto's maakt de ondergrond nog compacter. In het bijzonder in de buurt van de Jumbo en de snackbar is dit het geval. Van nature is het waterpeil hier al hoog, waardoor de omringende grond, de parkeerplaats en de toegang overlast van oppervlaktewater ondervonden. Daarom werd in deze zone het Rockflow watermanagementsysteem geïnstalleerd. Het systeem bestaat uit 100% recyclebare steenwol. Het is geïnstalleerd onder de parkeerplaats van de Jumbo. Het zorgt ervoor dat bij hevig onweer het regenwater effectief onderaards wordt vastgehouden. Nadat het eerst is opgevangen, wordt het regenwater gestaag afgegeven aan de ondergrond. Zo wordt het grondwater natuurlijk aangevuld, zonder overmatige belasting van het rioleringssysteem. Voor dit project is een buffer van 12 x 28,8 m en een halve meter hoog toegepast. Het systeem is voorzien van sensoren om de werking ervan te meten en te bewaken. 

Zevenaar

Projectlocatie

Meer over Rockflow

Rockflow is een duurzame oplossing bij extreme droogte en bij wateroverlast als gevolg van extreme regenval in stedelijk gebied. Download de brochure voor meer informatie over de toepassing van steenwol en de werking van dit slimme systeem.

Brochure illustration Rockflow, water management
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Business Manager - Stedelijke Klimaatadaptatie,
Lapinus