Ondergrondse obstakels kunnen de aanleg van een watermanagementsysteem flink vertragen of belemmeren. Stuit de uitvoerder bij grondwerkzaamheden op oude kabels, leidingen of funderingsresten onder de grond? Dan moet de eigenaar achterhaald worden zodat het obstakel kan worden verplaatst of verwijderd. Met Rockflow zijn obstakels geen belemmering: dit buffersysteem is makkelijk aan te passen aan een nieuwe of onvoorziene situatie.

Rockflow is een watermanagementsysteem dat is opgebouwd uit steenwolelementen. Het wordt toegepast op vrijwel alle plekken waar wateroverlast kan optreden. Onder straten bijvoorbeeld, maar ook onder pleinen, parken, wegen of wadi’s. De steenwolelementen bufferen neerslag, om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem. Rockflow bestaat uit steenwolelementen met een hoge buffercapaciteit: het materiaal kan in korte tijd 95 procent van zijn volume aan water opnemen. Bovendien is het systeem zeer flexibel: met de losse elementen kun je allerlei vormen creëren, net als met Lego.

Ondergrondse obstakels

Bij grondwerken kan een uitvoerder van alles tegenkomen. Oude kabels, loze leidingen of funderingsresten staan niet altijd aangegeven op een tekening of de precieze ligging is onbekend. Vooral in oudere stedelijke omgevingen liggen er veel obstakels onder de grond die grote gevolgen kunnen hebben. In het ergste geval zorgen deze onverwachte elementen voor stagnatie van de werkzaamheden met vertraging en additionele kosten tot gevolg.

De flexibiliteit van Rockflow

De losse steenwolelementen van Rockflow zijn aan te passen aan deze onverwachte elementen. Bij onvoorziene leidingen of kabels kan met een steenwolmes een stuk uit een element worden gesneden, zodat het blok om de kabel of leiding heen kan worden gelegd. De elementen zijn eenvoudig aan te passen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van het materiaal en de capaciteit van de buffer. Omdat de bestaande kabel of leiding kan blijven liggen, kunnen de werkzaamheden doorgaan zoals gepland, zonder vertraging of extra kosten.

Aanpassingen achteraf

Ook bij aanpassingen in een bestaande situatie biedt Rockflow uitkomst. Als er op de plek van een infiltratiebuffer een aantal jaren later een nieuwe kabel of leiding moet worden gelegd, kunnen de steenwolblokken hier moeiteloos op worden aangepast. Bij andere systemen is dat meestal niet eenvoudig. Het leggen of ‘schieten’ van een nieuwe, kruisende kabel kan een lekkende rioolbuis veroorzaken. Bovendien is de constructie van andere infiltratiesystemen vaak complex, bijvoorbeeld omdat er geodoek is toegepast waar de nieuwe kabel doorheen moet, met zandinspoeling en een verzakking van de straat of weg als gevolg.

De wendbaarheid van Rockflow

Rockflow biedt flexibiliteit – ook achteraf. De steenwolelementen zijn relatief massief, waardoor er geen lekkage kan ontstaan, zoals bij een buis. Een nieuwe leiding kan door de blokken heen worden getrokken, zonder de werking van het systeem aan te tasten. Er bestaat geen risico op zandinspoeling of verzakking van de weg of straat. Het is ook mogelijk om een stukje steenwol weg te snijden op de plek waar een leiding is voorzien. Daarmee is Rockflow toekomstbestendig. Verandert de situatie boven de grond, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woonwijk wordt aangelegd? Dan verandert het systeem met de situatie mee. En worden er meer woningen gebouwd of nemen de extreme buien sneller toe dan verwacht? Dan kan de capaciteit van het buffersysteem worden verhoogd door steenwolelementen toe te voegen. Zo blijft het systeem flexibel, zelfs na de aanleg.