De nieuwbouwwijk Zuidhoek in het Zeeuwse Kapelle gaat informeel als de Jip en Janneke-wijk door het leven. Dit omdat alle straten er zijn vernoemd naar personen of liedjes uit het rijke oeuvre van de uit Kapelle afkomstige schrijfster Annie M.G. Schmidt,. “Een wijk bedoeld voor mensen die de intimiteit en veiligheid van een dorp waarderen,” zo karakteriseert de gemeentelijke website het wijkconcept waarvan in 2020 de derde fase in aanleg werd genomen. Dat schept verplichtingen wat betreft de kwaliteit van inrichting en uitstraling. Intiem en ruraal zijn daarbij de sleutelwoorden. Omdat de wijk deels grenst aan een spoorlijn zijn er maatregelen getroffen om geluidsoverlast van passerende treinen te voorkomen.

Tussen Zuidhoek 3 – de laatste fase van het projectplan – en de spoorlijn werd een 3 m hoge geluidswal aangelegd, met daarbovenop een geluiddempend Noistop scherm van 1,45 m. Daarmee wordt de rust en het woongenot van de bewoners gegarandeerd. Het scherm is in eerste aanleg 400 m lang en er wordt in de toekomst bij de verdere ontwikkeling van het plan nog eens 200 m scherm aangebracht.

Project Locatie

Kapelle, Nederlands

Geluidsbelasting is gezondheidsrisico

Wanneer omgevingsgeluid boven een aanvaardbaar niveau uitkomt kan dat na verloop van tijd ernstige gezondheidseffecten hebben – direct of indirect. Meer dan 40% van de Europeanen wordt blootgesteld aan lawaai dat hun gezondheid aantast. Geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer en industrie kan worden voorkomen of bestreden door het aanleggen van geluidswallen en het plaatsen van geluiddempende schermen. Noistop schermen vinden ook hun toepassing bij (nieuwe) supermarkten in woonwijken waarbij bewoners hinder kunnen ondervinden van bijvoorbeeld leveringen door het vrachtverkeer. Tevens bewijzen ze hun waarde bij nieuwbouwwijken die langs drukke wegen worden gebouwd en bij het tegengaan van geluidshinder bij schoolpleinen.

Door de geluidsoverlast van verkeer, woonwijken, bedrijven en industrie te reduceren, helpen geluiddempende schermen mensen te genieten van een rustigere woon- en werkomgeving en bevorderen ze gezondheid en welbevinden.

noistop lapinus acoustics urban netherlands capelle case study fences fence