Infiltratie van regenwater in de bodem is alleen mogelijk als de bodem dit toelaat. De grond moet voldoende water doorlaten om het regenwater weg te kunnen laten zakken in de bodem. De doorlatendheid van de grond wordt uitgedrukt met de zogenaamde k-waarde. Hoe wordt deze waarde bepaald? In welke situaties wordt de k-waarde gebruikt? En wat kun je afleiden uit dit getal?
water management, video, 3d model, rockflow, house, street, lapinus

Dit is hoe Rockflow werkt

Rockflow is een innovatief watermanagementsysteem dat de neerslag van extreem zware regenbuien snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem.

employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Business Manager - Stedelijke Klimaatadaptatie,
Lapinus