Op veel plekken in Nederland komt regenwater via dakgoten en regenpijpen in een gemengd rioolstelsel terecht. Dit relatief schone water wordt vervolgens samen met vuil afvalwater naar een zuiveringsinstallatie gevoerd. Maar eigenlijk is dat zonde, want schoon water hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien verandert ons klimaat en neemt het aantal hoosbuien toe, waardoor het riool sneller overbelast raakt. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Wat is afkoppelen precies? Hoe wordt regenwater afgekoppeld? En wie is hier verantwoordelijk voor?
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Business Manager - Stedelijke Klimaatadaptatie,
Lapinus