Waterberging bij een hoge grondwaterstand

Lapinus, ROCKWOOL B.V.

In grote delen van Nederland is het grondwaterpeil hoog. Waterberging is dan niet mogelijk, is vaak de gedachte.

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om water op te vangen in gebieden met een hoge grondwaterstand. Wat zijn de uitdagingen? En welke mogelijkheden zijn er?

rockflow urban climate adaptation city drone rain overview high level aerial view