Onder elke straat een sloot

MilieuMagazine, september 2020

Het aantal heftige regenbuien neemt hand over hand toe. Met als gevolg dat de capaciteit van de rioleringen vaak te kort schiet om de overvloed van hemelwater af te voeren. Tijdelijke waterberging realiseren wint dan ook aan belangstelling, maar in stedelijk gebied ontbreekt hiervoor vaak de ruimte. Het benutten van de ruimte onder wegen lijkt het Ei van Colombus, maar het ene systeem is het andere niet.

gasthoes horst aan de maas infiltration buffer rockflow water management project
Veel systemen zijn kwetsbaar en slibben dicht met stof en vuil.
Met de waterbergende weg kan een gemeente zowel wateroverlast als droogte tegengaan.
Profile picture Roy Janssen Lapinus Marketing

Roy Janssen

Marketing Manager,
Lapinus