Afkoppelen hemelwater met steenwol: 11 kritische vragen

Lapinus, ROCKWOOL B.V.

John Evers is senior consultant bij advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten uit Herten (L). Met ruim veertig jaar ervaring in de civiele techniek heeft hij zich gedurende zijn loopbaan met alle aspecten van het vak bezig gehouden, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. De laatste jaren concentreert hij zich vooral op rioleringen en werkt nauw samen met Rioned, waarvoor hij ook cursussen verzorgt. Hij wordt in het hele land gevraagd om hardnekkige problemen met stank- en wateroverlast op te lossen. Sinds zijn pensionering werkt hij nog twee dagen per week “omdat het zo’n kick geeft problemen op te lossen waar verder niemand een antwoord op heeft. Ik heb een succesratio van 100%. Het zou zonde zijn als ik die expertise verloren zou laten gaan.”

We legden hem een aantal vragen voor over het actuele onderwerp ‘afkoppelen van hemelwaterafvoer’, want “daar komt echt wel meer bij kijken dan het afzagen van de regenpijp en het plaatsen van een regenton of het ingraven van een kratje.”

case study, water storage, rainwater sewer, absorption, lapinus
Subsidiëring vormt een stimulans voor burgers om af te koppelen. Maar gemeenten kunnen niet volstaan met het verlenen van een bescheiden subsidie en het vervolgens aan de mensen overlaten.

John Evers

Senior Consultant
Ingenieursbureau Kragten
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Sales Manager Rockflow,
Lapinus