Deskundig advies bij het afkoppelen van hemelwaterafvoer

Lapinus, ROCKWOOL B.V.

In het (recente) verleden werd regenwater in steden en dorpen standaard opgevangen en gemengd met vuil rioolwater naar een zuiveringsinstallatie getransporteerd. Daar werd het gezuiverd en zo schoon mogelijk overgestort op een waterlossing.

Met het toenemen van frequentie en volume van extreme regenbuien stimuleren gemeenten het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het gemengde rioolstelsel. Daarmee willen ze voorkomen dat de capaciteit van het bestaande rioolstelsel moet worden vergroot. Bovendien hoeft het van zichzelf al schone regenwater dan niet meer te worden gereinigd. Een mooie, kosteneffectieve oplossing. Maar het is zowel voor gemeenten als voor bewoners verstandig deskundig advies in te winnen alvorens de zaag in de regenpijp te zetten.

water, management, watermanagement, rockflow, project, lapinus, rain, stock
Goed advies is essentieel: Rockflow kan altijd!

John Evers

Senior Consultant
Ingenieursbureau Kragten
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Sales Manager Rockflow,
Lapinus