De noodzaak van afkoppelen

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland. Het regent niet alleen vaker, maar ook harder. Vooral in stedelijke gebieden zorgen flinke regenbuien steeds vaker voor ondergelopen wegen, pleinen en parkeerplaatsen. Burgers en bedrijven verwachten van hun gemeente dat zij snel een oplossing biedt voor acute waterproblemen. Grondeigenaren zijn primair zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater dat op hun terrein valt, maar als het gaat om openbare terreinen, zoals pleinen en parkeerplaatsen, dan heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht om een voorziening aan te bieden waar het hemelwater in geloosd kan worden.

Om wateroverlast en overbelasting van het gemengd riool door de lozing van schoon hemelwater te voorkomen, streven steeds meer gemeenten ernaar om regenwaterafvoer af te koppelen. Maar hoe kan hemelwater het beste worden afgevoerd om overlast aan het oppervlak te voorkomen?