De opkomst van de wadi

Vroeger was het gebruikelijk dat schoon regenwater samen met vuil afvalwater in de riolering terechtkwam. Hierdoor werd relatief schoon regenwater onnodig via buizen naar een waterzuivering getransporteerd. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekeken naar mogelijkheden om het regenwater af te koppelen van het rioolstelsel. Het laten infiltreren van regenwater in de grond voorkomt niet alleen verspilling van relatief schoon water en overbelasting van het riool, maar is ook nog eens goed voor de grondwaterstand.

Water laten infiltreren in plaats van afvoeren naar het rioolstelsel is bijvoorbeeld mogelijk met behulp van een wadi: een sloot of greppel met een waterdoorlatende bodem. Toch blijkt een traditionele wadi in de praktijk niet altijd te functioneren zoals bij de aanleg werd verwacht.