Het afvoeren van regen bij wegen

Regenwater dat op verhard oppervlak valt, zoals bij wegen, kan niet wegzakken in de grond. Valt er in korte tijd een grote hoeveelheid regen? Dan kunnen de gevolgen op en rond wegen zeer groot zijn. Zo kan er bij extreme buien snel wateroverlast ontstaan. Denk aan straten die blank staan of tunnels die afgesloten moeten worden. Wegwerkzaamheden als gevolg van noodzakelijk onderhoud om de problemen te verhelpen, leveren vaak verkeershinder op. Weggebruikers worden geconfronteerd met extra reistijd als gevolg van wegafsluitingen, omleidingen en files. Daarom proberen wegbeheerders de overlast zoveel mogelijk te beperken en problemen te voorkomen.

De delicate functie van een weg vraagt dan ook om een systeem voor het afvoeren van regenwater dat zich kenmerkt door een lange levensduur en voldoende flexibiliteit.