De integratie van wadi’s in woongebieden brengt de nodige stedenbouwkundige uitdagingen met zich mee. Vaak is de ruimte voor het opvangen van overvloedig regenwater beperkt, waardoor de wadi relatief diep moet zijn. Daardoor zijn de kanten vaak steil. Dit kan een gevaarlijke situatie creeren en maakt onderhoud lastig waardoor er regelmatig problemen ontstaan met onkruid dat de wadi overwoekerd of ophoping van zwerfaval. Bovendien neemt de capaciteit langzaam af, doordat zich na verloop van tijd een sliblaagje afzet op de bodem die infiltratie van het water in de bodem bemoeilijkt.

Traditionele wadi’s zijn daarnaast eigenlijk alleen bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn ingericht: het opvangen van hemelwater bij zware buien. Het oppervlak is niet meer bruikbaar voor andere doeleinden.

Heel (Sterplein), Maasgouw

Project Locatie

water management, sterplein, case, rockflow, heel, swale, lapinus

Nieuwe gebruiksmogelijkheden

Met Rockflow krijgt een wadi nieuwe gebruiksmogelijkheden. Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand ontwerp van een wadi, waarbij alleen het infiltratiemedium wordt vervangen door Rockflow. Doordat het talud van de wadi met Rockflow niet steiler is dan 1:3 is er geen belemmering voor maaien. Daarnaast heeft een wadi met Rockflow een vlakke en belastbare bodem (VOSB 18 / 30) waardoor hij kan worden ingericht als park of functionele groenstrook. Ookincidenteel recreatief gebruik is mogelijk.