In het Zuid-Limburgse dorpje Schimmert stonden regelmatig enkele straten onder water na een heftig onweer. Zulke buien lijken de laatste jaren steeds regelmatiger op te treden. De huidige riolering kan zulke hoeveelheden water in zo’n korte tijd niet aan, wat lijdt tot overstromingen. Bovendien is het afgevoerde water erg modderig, verzadigd met leem uit het omringende landschap. Dit veroorzaakte overstromingen van andere straten, ondergelopen kelders, garages en zelfs hele woningen, samen met andere problemen en schade in verband met de wateroverlast. Maar dit probleem is in 2017 opgelost. In samenwerking met het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV installeerde Lapinus een Rockflow waterbeheerssysteem onder het aangrenzende schoolplein

Het regenwater dat van de daken van de naburige school, de sporthal en van de speelplaats loopt, wordt opgevangen door Rockflow. In feite is het systeem een onderaardse buffer, bestaande uit steenwol platen met bijbehorende verbindingsstukken. De installatie houdt ongeveer 500.000 liter (500 m3) water vast, om die vervolgens langzaam af te voeren naar de riolering. Deze hoeveelheid staat gelijk aan een regenbui die ‘maar één keer per eeuw’ optreedt. De afwatering van de buffer naar de riolering wordt met 4-20 uur vertraagd. Na 24 uur is de buffer in staat de volgende grote hoosbui op te vangen. 

Om te voorkomen dat het modderige water de buffer compleet blokkeert, werd er een nieuw filtersysteem ontwikkeld op basis van steenwol. Dit filter verwijdert zwevende deeltjes voordat de steenwol het regenwater opneemt, waardoor een optimale werking bij miniem onderhoud wordt gegarandeerd. 

Schimmert (Primary School), Nuth

Project Locatie

0

Steenwol kan tot 95% van zijn volume aan water opnemen

0

550.000 l water absorptie in 30 minuten

0

Water wordt in 24 uur afgegeven

water management, case, construction, solution, lapinus

Bekijk de video om te zien hoe Rockflow onder een schoolplein is toegepast.