Bij een aantal woningen op het laagste punt van de wijk Reutsberg in Heel (gemeente Maasgouw) spoot het rioolwater tijdens zware buien via de toiletten omhoog, terwijl straten en tuinen blank kwamen te staan. Het riool vergroten was geen optie en een regenwaterriool aanleggen te duur. Daarom werd een pilot project gestart waarbij hemelwater werd afgekoppeld en het water bovengronds naar wadi’s geleid waar het kan infiltreren. Een goed werkende oplossing, behalve op één plek, een wadi aan de Boslaan die als speelveld fungeert.

De aanvankelijke wadi-inrichting met lavasteen in de ondergrond bleek niet als voorzien te werken. De grond waarin het opgevangen water moest worden geïnfiltreerd, bleek verzilt waardoor in natte perioden nauwelijks water werd opgenomen. Het speelveld stond regelmatig onder water en moest op zeker moment om veiligheidsredenen zelfs met hekwerk worden afgezet. Een onacceptabele situatie, temeer omdat de klankbordgroep bij de start van het project het speelveld had aangemerkt als belangrijke sociale plek voor de buurt. Er moest dus een oplossing komen om de functies van speelveld en waterberging op deze plek te verenigen. 

Heel (Reutsberg), Maasgouw

Project Locatie

rockflow, wadi, heel reutsberg, lapinus

Bouwteam - Nadat de initiële keuze was gemaakt werd een soort bouwteam samengesteld met naast Houben en Smits adviseurs van Ingenieursbureau Kragten en van leverancier Lapinus en Hans van der Sligte als toezichthouder van de gemeente. Houben: “Dat werkt prima; je bekijkt het probleem en de oplossing vanuit alle standpunten en optimaliseert het ontwerp op basis daarvan. Het motto van onze gemeente is SAMEN DOEN met LEF! en er was zeker lef voor nodig om voor zo’n innovatief systeem te kiezen waarmee nog niet op heel veel plaatsen ervaring was opgedaan. Maar in het team hebben we heel kritisch bekeken wat de risico’s zijn en hoe je die kunt voorkomen. Bovendien heeft Lapinus heel veel onderzoek laten doen, dus ook de meest kritische vragen die we hadden werden gefundeerd beantwoord en onderbouwd met onderzoeksresultaten; dat geeft vertrouwen en dan valt het met dat lef ook wel weer mee.”