Vanwege de ligging in Nederlands-Limburg is het kerkdorp Oirsbeek (gemeente Schinnen) gevoelig voor wateroverlast door de grote hoeveelheden regenwater die omlaag stromen van de eromheen gelegen steile hellingen. De afgelopen jaren is het rioolsysteem regelmatig overbelast geweest bij hevige regenval, waardoor delen van het dorp onder water kwamen te staan. Deze ernstige situatie bracht de gemeente Schinnen ertoe om baanbrekende maatregelen te nemen voor de aanpak van de wateroverlast met een innovatieve wateropvangbuffer, waarbij gebruik werd gemaakt van Rockflow, een ondergronds watermanagementsysteem op basis van steenwol.

Ton Peeters, adviseur watermanagement van de gemeente Schinnen, legt uit dat de autoriteiten de aanleg van een wadi onder het dorpsplein hebben overwogen als een van de maatregelen tegen de ernstige wateroverlast. Een wadi is een ondiepe verlaging of kanaal waarin het water zich kan verzamelen en het is een gebruikelijke watermanagementstrategie in Nederland. Inwoners van het dorp hadden echter bezwaar tegen deze oplossing. ‘Het plein werd veel gebruikt voor gemeenschapsactiviteiten in het dorp. Het was een ideale plek voor tenten en andere voorzieningen tijdens festiviteiten en dat zou worden aangetast door de wadi.’ Op zoek naar een oplossing voor de wateroverlast, waarbij niet alleen de publieke ruimte zou worden gehandhaafd, maar zelfs zou worden verbeterd, kwam de gemeente in contact met Lapinus, een dochtermaatschappij van Rockwool, die een oplossing adviseerde met Rockflow.

Oirsbeek , Schinnen

Project Locatie

water management, case, construction, solution, lapinus

Rockflow is een ondergronds watermanagementsysteem dat overvloedig regenwater snel en efficiënt opneemt en het uiteindelijk weer afgeeft aan de grond of een riool. De steenwolelementen van Rockflow kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen en hebben een doorvoersnelheid van 200 meter per dag. Omdat ze ondergronds geïnstalleerd worden is er geen verlies van verharde ruimte en voertuigen kunnen bovenop het systeem parkeren zonder dat de elementen hun vorm of functionaliteit verliezen.

water management, case, construction, solution, park, lapinus

Bekijk de video om te zien hoe Rockflow is geïnstalleerd om lokale wateroverlast te voorkomen.