Voor het herinrichtingsproject van een tweetal wadi’s van circa twee meter diep in de nieuwbouwwijk Westreenen in Loo in gemeente Duiven is het waterbuffersysteem Rockflow van Lapinus (onderdeel ROCKWOOL Group) toegepast. Het slimme watermanagementsysteem ontdiept de wadi’s. De wijk kampt al geruime tijd met overlast die de wadi’s veroorzaken. Deze wadi’s zijn twee meter diep, dus gevaarlijk voor kleine kinderen uit de buurt. Daarnaast zijn ze moeilijk te onderhouden. Met het waterbuffersysteem Rockflow zijn de wadi’s heringericht, waardoor de diepe sloot is veranderd in een fraaie groenstrook. De wadi’s zijn hierdoor veiliger en beter te onderhouden, zonder dat de waterbuffercapaciteit afneemt. Inmiddels heeft aannemer Vaarkamp uit Ede de wadi’s aangepakt en ondieper gemaakt tot een diepte van 0,4 meter.

Duiven

Project location