Rockflow infiltratiebuffer als praktische en duurzame maatregel tegen wateroverlast

“Er waren twee zaken die ons triggerden. De leerlingenraad vroeg twee jaar geleden om meer en gevarieerdere speelmogelijkheden op het plein, want ze konden er eigenlijk alleen voetballen of hockeyen. ’s Zomers was het daar al vlug te heet voor omdat de zon de hele dag op de tegels brandde. Wat daarnaast speelde was dat er enorm veel water op het plein bleef staan zodra het maar enigszins hard geregend had.” Aldus Margo van Holthe, directeur van de Haagse basisschool Paschalis, over de aanleiding om het grotendeels met betontegels dichtgelegde schoolplein opnieuw in te richten. Toen het plein door rioleringsproblemen mogelijk opengebroken zou moeten worden, zag de school dit als het uitgelezen moment om er echt mee aan de slag te gaan. Na contacten met het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Den Haag ontstond het plan om het plein groenblauw te maken en dus bij de herinrichting zoveel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen.

Den Haag

Project location

De jeugd gelegenheid bieden voor natuurbeleving en -educatie is een belangrijke insteek voor alle partners. Ook daarom hebben we gekozen voor meer bomen, planten en bloemen op het plein.

Donny Thieme

het water wordt in principe vanuit de buffer allemaal geïnfiltreerd in de zandbodem. Wel is er een overstort om water toch naar het riool te kunnen afvoeren als een aantal piekbuien kort na elkaar valt, maar we verwachten niet dat dat vaak nodig zal zijn.

Aarnoud van ’t Hof van Hovenier van der Heijden

Dat we er meteen al vertrouwen in hadden, had te maken met het feit dat Lapinus onderdeel is van ROCKWOOL. Dat is een mondiaal bedrijf, waarvan je de producten overal tegenkomt. Als ze producten doorontwikkelen voor specifieke toepassingen, dan zit daar een goed verhaal achter. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze bieden ook goede tools, zoals een model dat we met alle betrokken partijen hebben ingevuld. Met die gegevens kon Lapinus ons een ontwerp op maat aanbieden.

Aarnoud van ’t Hof

Als het minder in de loop had gelegen, zou ik hebben geadviseerd om het niet in de vakantie te plannen. We streven er altijd naar de kinderen zoveel mogelijk te betrekken en te laten genieten van het werk. We zetten alles goed af en zorgen voor een veilige werkomgeving, maar proberen de kinderen wel met het werk in aanraking te laten komen. Met de neusjes door het hek, maar bijvoorbeeld ook door ze boven in een kraan te zetten. Even in de stoel, met de knop in de hand de ervaring van het werk meemaken. Als je groene pleinen maakt, is het groen altijd een kwetsbaar onderdeel. Als je kinderen er vanaf het begin bij betrekt maak je ze een beetje eigenaar en zullen zij er ook beter voor zorgen en mee omgaan.

Aarnoud van ’t Hof