Droog wordt droger en nat wordt natter. Kort door de bocht zijn dit de veranderingen voor mens en natuur als gevolg van de klimaatverandering. Binnenstedelijk betekent dit dat de overlast kan bestaan uit ondergelopen straten en kelders door intense regenbuien, maar bijvoorbeeld ook overlast door een te snel of te veel stijgend waterpeil, doordat hemelwater via riolering rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De gemeente Amsterdam en Waternet hebben het platform ‘Amsterdam Rainproof’ opgezet met als doel om Amsterdam bestand te maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Waternet is onder andere verantwoordelijk voor de kringloop van hemel- en afvalwater in Amsterdam.

Het beter klimaatbestendig maken van de stad was ook een van de uitdagingen binnen het project ‘Huisvesting bijzondere groepen’ in Amsterdam. Bij deze opdracht verzorgt Iv-Infra de engineering van het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties binnen de gemeentegrenzen om woonruimte voor een periode van maximaal 10 jaar te realiseren. Elke locatie is hierbij een project op zich, waarbij Iv-Infra het ontwerp nauw afstemt met onder andere de gemeente, de nutsbedrijven, de woningbouwcoöperaties, de bouwaannemer van de tijdelijke woningen en de civiele aannemer die de inrichting van de openbare ruimte verzorgt.

Amsterdam (Kruislaan)

Project Location

watermanagement, system, amsterdam, rainproof, rockflow, climate, lapinus

Naast het ‘rainproof’ maken van de stad, draagt Amsterdam duurzaamheid ook hoog in het vaandel. Het ondergrondse systeem diende dan ook duurzaam geproduceerd te worden en na een periode van 10 jaar liefst weer volledig herbruikbaar te zijn; cradle to cradle. Het Rockflow watermanagementsysteem sloot hier perfect bij aan. De basis van het systeem bestaat uit steenwolelementen met een zeer groot vermogen om water te absorberen en te bergen. Steenwol is een natuurlijk materiaal, gemaakt van basalt, dat op een duurzame manier wordt geproduceerd. Daarnaast is het volledig recyclebaar.

watermanagement, system, amsterdam, rainproof, rockflow, climate, lapinus

Het grote voordeel ten opzichte van een traditioneel kunststof of betonnen infiltratiesysteem, is dat het Rockflow systeem gemakkelijk aangepast kan worden. Indien er bijvoorbeeld in de toekomst wordt besloten dat er in de binnentuin van het gebouw, de locatie van het bergingssysteem, een gat gegraven dient te worden ten behoeve van de aanplant van een boom, dan levert dat geen probleem op. Ondanks dat een deel van de steenwol weggenomen wordt, blijft het systeem als geheel intact, zij het met een iets verminderde capaciteit. Tevens kunnen er kabels doorheen geschoten worden, mocht dat nodig zijn. Bij een kunststof krattensysteem, bestaat de kans dat door het gat in geodoek zand inspoeling kan optreden met eventuele verzakkingen tot gevolg. Het is een robuuste, toekomstbestendige oplossing, ongeacht wat de plannen zijn en welke plannen er nog ontwikkeld worden. Daarnaast zijn de elementen licht van gewicht en eenvoudig te installeren. En ondanks dat het lichtgewicht elementen zijn, kunnen ze - met de juiste gronddekking - wel zwaar belast worden. Bij het project ‘Kruislaan’ wordt er een binnentuin gecreëerd bovenop de steenwolelementen.