Wateroverlast
0

Stijging in aantal dagen met extreme neerslag over de afgelopen 100 jaar.

Extreme droogte
0

Langste periode zonder meetbare neerslag in Nederland.

Hittestress
0

Toename in aantal tropische dagen over de afgelopen 90 jaar.

De toegenomen hoeveelheid neerslag zorgt, vooral in stedelijk gebied met veel verhard oppervlak, voor druk op de bestaande infrastructuur van rioleringsbuizen.

Rockflow realiseert een circulaire infrastructuur van steenwol infiltratiebuffers om regenwater op te vangen en -zonder te transporteren- te infiltreren naar het grondwater. 

Hierdoor blijft de waterbalans in stand, is er minder wateroverlast bij piekbuien, wordt voldaan aan Europese regelgeving én wordt er duurzaam geïnvesteerd in klimaatadaptatie.

rockflow heibloem den bosch infra water management

Ga jij in jouw gemeente aan de slag met klimaatadaptieve oplossingen?

Laat ons je dan helpen! Wij bieden je kosteloos een overzichtelijke infographic met inzicht in:

  • Klimaatsituaties in de stedelijke omgeving
  • Wet- en regelgeving op landelijk en lokaal niveau
  • Duurzame stedelijke afvoeroplossingen
Infographic stedelijke klimaatadaptatie - Rockflow