Video thumb, woman, sun, silhouette, window

Release the natural power of stone to enrich modern living

Vi har forpligtet os til at sætte alle bedre i stand til at håndtere de stigende udfordringer, som tilværelsen i dag byder på. Ved at bruge sten, en af naturens mest uudtømmelige ressourcer, kan du gøre en vedvarende forskel fra generation til generation.

20230629 RW-LF PHO 799

Opdag styrken ved sten

01

Garanterer sikkerhed

Alle Lapinusprodukter er fremstillet af natursten.

Det gør dem sikre for både mennesker og miljø

02

Begrænser støj

Bilbremser, der afgiver mindre støj,

der mindsker støjen fra omgivelserne giver et sundere miljø.

03

Reducerer udledning af fint støv

Friktionsformler, der mindsker slitage på bilens bremser,

bidrager til en reduceret udledning af fint støv.

04

Lokal klimatilpasning

Klimatilpasning i bymiljøet

forhindrer oversvømmelse over jorden og bidrager til genoprettelsen af ​​den naturlige vandbalance under jorden.

05

Kontrollerer vibrationer

Jernbanespor med reducerede jordbårne vibrationer

har en positiv indflydelse på et komfortabelt levemiljø.

06

Vidensformidling

Vi skaber viden og deler den med vores interessenter,

og bidrager til at løse deres problemer.