Maasbracht vælger også Rockflow infiltrationssystem i et boligområde

Rockflow case, 2018

Lapinus, en del af ROCKWOOL koncernen, har for første gang anvendt Rockflow vandbuffer- og infiltrationsanlæg som regnvandsledning under villaveje på bestilling af Maasgouw kommune i Holland. Kommunen har tidligere med stor succes installeret Rockflow bufferanlæg under lege- og parkeringspladser. Den anlagte regnvandsledning har en samlet længde på næsten tre kilometer. Regnvand fra tage og gader ledes via nedløbsrør og kanaler ned i underjordiske bufferanlæg, som består af Rockflow elementer. Her oplagres det i stenuldselementer med en absorberingskapacitet på 95 % og siver derefter ud i jorden gradvist over 24 timer. Rockflow systemet betyder, at regnvandet ikke længere ender i spildevandskloakken, og forebygger således oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

case study, water storage, rainwater sewer, absorption, lapinus

Med Rockflow har Maasgouw kommune valgt et vandbuffer- og infiltrationsanlæg, som er mere effektivt end grusfaskiner og kassettesystemer. Det innovative system kan nemlig opmagasinere dobbelt så meget vand som en faskine med grus. Det er derfor hurtigere og mere fordelagtigt, fordi jorden kan medregnes i infiltrationen. "Stenuldens tæthed er så stor (porestørrelse under 40 µm), at der ikke kan trænge sandkorn ind i systemet," forklarer Lowie Eijkelhardt, som er projektleder inden for teknik og miljø ved Maasgouw kommune. "Rockflows høje absorberingskapacitet betyder også, at den ønskede buffervolumen kan opnås med mindre materiale. I sammenligning med en faskine kan det absorbere mere end dobbelt så meget. Med Rockflow kan vi derfor nøjes med at udgrave halvt så meget jord."

Maasgouw er en proaktiv kommune i Limburg, når det gælder frakobling af regnvand. Det vil sige, at regnvandet ikke længere afledes via spildevandskloakken til et rensningsanlæg, men i stedet infiltreres i jorden via infiltrationselementer. Det har to fordele: Et rensningsanlæg fungerer mere effektivt, når det tilførte spildevand er mindre fortyndet med regnvand, og infiltrationen fremmer vandbalancen og modvirker således udtørring. Kommunen har siden 2008 været i gang med at udskifte det gamle kloaknet og installere nye infiltrationssystemer. Og her forlader kommunen sig i stigende grad på Rockflow. Rockflow har desuden en høj bæreevne, så et dæklag på blot 35 cm er tilstrækkeligt. Det er ifølge Rob Driessen, virksomhedsudvikler hos Lapinus, en ekstra fordel: "Det betyder, at systemet kan installeres meget overfladisk under vejen, og det gør det som et af de eneste systemer velegnet til steder med et højt grundvandsspejl." Rockflow er desuden et miljøvenligt system. "Stenuld er fremstillet af den vulkanske bjergart basalt, som er 100 % genanvendeligt."

Maasbracht, Holland

Projektplacering

Still Image for Video Rockflow Case Study, Maasbracht, sea, ship, harbor, Limburg, Netherlands, Lapinus

Oplev Rockflow som en løsning for kraftige regnbyger og ekstrem tørke i dokumentaren om installationen af stenuldsinfiltreringsbufferen i Maasbracht.

Rockflow-designet

BLM Wegenbouw, en virksomhed inden for vej- og industribyggeri med hjemsted i byen Wessem, er midt på året begyndt at installere Rockflow. Ingeniørvirksomheden Ducot Engineering & Advies fra byen Herten udarbejdede Rockflow designet og udbudsbetingelserne på bestilling af kommunen. I udgravede render installeres en lang række Rockflow elementer, som er 1 meter høje og 120-150 cm brede. Den samlede volumen i gaderne udgør ca. 2500 kubikmeter. Oven på Rockflow elementerne lægges herefter 50-70 cm opfyldningssand, et underlag på 30 cm blandet granulat, 5 cm sand og til sidst en belægning af betonsten. Regnvandet ledes ned i stenuldselementerne fra tage og gader via nedløbsrør, nedløbsriste og underjordiske rør. Elementerne bliver fyldt fra bunden og opefter. Rob Driessen: "Et stenuldselement på 1 kubikmeter med indgangskanaler kan blive fyldt op på 10 minutter. Det er seks gange hurtigere end standarden for denne type projekter." Bortledningen af vandet kan tage op til et døgn. "Det afhænger af, hvor våd jorden er. Hvis den er forholdsvis tør, kan det tage blot 4-5 timer. Hvis jorden er helt mættet, kan regnvandet ikke infiltreres, og så sendes det via fire punkter videre til floden Maas."

Rockflow's bæreevne

Lapinus er involveret, fra projektet er på tegnebrættet, til det installeres i jorden. Rob Driessen: "Vi har fra starten gjort meget ud af at forklare, hvordan systemet virker. Især bæreevnen er noget, der ofte bliver sat spørgsmålstegn ved. Projektejere, konsulentvirksomheder og entreprenører forventer som oftest ikke, at stenuld er et stærkt materiale, fordi det samtidig er let og porøst. For definitivt at overbevise dem har vi vist dem vores forsøgssted. På vores egen område har vi for et år siden installeret Rockflow med forskellige elementstyrker. Hver dag kører der mellem 60 og 120 lastbiler hen over prøvearealet, og ikke ét eneste element er sunket så meget som en millimeter. Det taler for sig selv." Jean-Philippe Janssens, senior vandrådgiver hos Ducot Engineering & Advies, er enig: "Da vi var i designfasen, var denne test endnu ikke afsluttet. For at være ekstra sikre på, at Rockflow elementerne ikke ville synke, valgte vi at designe to smallere elementer i stedet for ét bredt element. Det skulle dog vise sig ikke at være nødvendigt, og derfor blev designet ændret til ét element, som er mellem 1,2 og 1,5 meter bredt."

Inden udgangen af 2019 vil alle gader i den gamle del af Maasbracht være forsynet med Rockflow. Lowie Eijkelhardt er indtil videre godt tilfreds med systemet og vil ikke udelukke, at det innovative regnvandshåndteringssystem også vil blive installeret i andre gader i Maasgouw. "Det er ikke for at sætte Lapinus op på en piedestal, men jeg er helt vild med dette produkt."

Relaterede Rockflow cases

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Area Manager DK | Lokal klimatilpasning,
Lapinus