Hedemora har installeret Sveriges første Rockflow regnvandsbuffer

Rockflow case, 2019

Sverige er også plaget af stadigt hyppigere ekstremnedbør om sommeren. Hedemora kommune, som er beliggende i et bakket landskab, hvor regnvandet altid har fundet en naturlig vej, er den første i Sverige, hvor man har afhjulpet de tiltagende oversvømmelser med en regnvandsbuffer fra Rockflow.

lapinus, rockflow, water management, case study, Hedemora, Zweden, Sweden

I takt med den tiltagende bebyggelse og vejbefæstelse er det sket oftere og oftere i de seneste år, at byens ca. 90 kilometer regnvandsrør er blevet overbelastet. Hedemora ligger i en dal, hvor der også løber en hovedfærdselsåre, som gennemskærer byen. Lige inden et vigtigt vejkryds mødes tre kloakrør under jorden og fortsætter videre under vejen som et enkelt rør.

Michael Heijting er hollænder og har tidligere arbejdet henholdsvis som formand for et byggefirma og som vandstandsforvalter hos de hollandske vandmyndigheder. Han har nu i en årrække været ansat som “projektör” hos Hedemora Energi i Sverige og har i denne egenskab været initiativtager til det innovative projekt. Han tilførte projektet en hollandsk tankegang, som førte til en løsning på oversvømmelserne.

Bygherren var Hedemora Energi, som står for fjernvarmen i området og desuden er ansvarlig for datakabler, drikkevandsforsyning og kloaksystemet.

Sverige Rainproof

I Holland har vi længe vidst, at man bare flytter problemet til et andet sted, når man leder vandet væk i rør. Den bedste løsning er at oplagre regnvandet i en periode, når man skal håndtere store mængder vand. Hvis man derefter lader vandet sive gradvist ud, undgår man oversvømmelser i de lavtliggende områder. Det er en ny måde at tænke på her i Sverige, hvor den første indskydelse altid er at gøre rørene større, så der kan løbe mere vand igennem. Men vi kan ikke bare udvide 90 km kloakrør igennem et byområde – det er økonomisk uoverkommeligt.

Hedemora, Sverige

Projektplacering

Samarbejde

I det pågældende vejkryds var der blevet bygget et lejlighedskompleks på et grønt område, og i den forbindelse var der allerede etableret et lille magasin. Da der også skulle etableres en parkeringsplads, ringede entreprenøren og spurgte, hvor han kunne koble nedløbsristene på kloakken.

Det var slet ikke muligt på et system, som i forvejen var overbelastet, så jeg rådede ham til at etablere et opsamlingsbassin på ca. 15 m3 under parkeringspladsen. Senere indså jeg, at det lige dér midt i problemområdet var det ideelle sted at etablere et større magasin, så man også kunne opsamle det andet vand. Så jeg gik i gang med at udøve lobbyvirksomhed med min ide i vores organisation.

Øremærkede midler til udvidelse

Bufferen, som er 1 meter høj, 40 meter lang og 15 meter bred, har en kapacitet på 594 m³. Ved dimensioneringen var det ikke den nødvendige kapacitet, der var udslagsgivende, men derimod det økonomiske råderum. “Vores udgangspunkt var det budget, vi havde til rådighed. Bufferen opsamler vandet fra et af de tre rør, som mødes på stedet. Vi forventer, at de nuværende knap 600 m³ er tilstrækkeligt til at reducere antallet af oversvømmelser fra tre til højst én om året. Vi har øremærket budgetmidler til i fremtiden også at kunne opsamle vandet fra endnu et af rørene.

Relaterede Rockflow cases

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Area Manager DK | Lokal klimatilpasning,
Lapinus