Nødvendigheden af frakobling

Klimaet forandrer sig. Det kan også mærkes i Holland. Det regner både oftere og kraftigere. Især i byområderne forårsager kraftige regnbyger i højere grad oversvømmede veje, pladser og parkeringspladser. Borgere og virksomheder forventer, at deres kommune leverer en hurtig løsning på akutte vandproblemer. Grundejerne er primært ansvarlige for bortledning af det regnvand, der falder på deres grund, men når det kommer til offentlige områder, såsom pladser og parkeringspladser, har kommunen en lovmæssig forpligtelse til at forsyne et anlæg, hvori regnvandet kan udledes.

For at forhindre oversvømmelser og overbelastning af det blandede spildevandsanlæg på grund af udledning af rent regnvand ønsker flere og flere kommuner at frakoble regnvandsudledningen. Men hvordan kan regnvand bedst ledes væk for at forhindre gener på overfladen?