Vadiens fremtog

Tidligere var det almindeligt, at rent regnvand havnede i kloaksystemet sammen med spildevandet. Hermed blev de relative rene regnvand unødvendigt transporteret via rør til et vandrensningsanlæg. I dag undersøger man i stigende grad mulighederne for at frakoble regnvandet fra kloaksystemet. Ved at lade regnvandet blive infiltreret i jorden forhindrer man både, at det relativt rene vand går til spilde og at kloaksystemet overbelastes. Samtidig er det også godt for grundvandstanden.

Det er eksempelvis muligt at infiltrere vandet i stedet for at lede det ned i kloaksystemet ved hjælp af en vadi: en grøft eller kanal med en vandgennemtrængelig bund. I praksis ser det imidlertid ikke altid ud til, at en traditionel vadi fungerer som forventet under konstruktionen.