Afledning af regnvand ved veje

Regnvand, der falder på asfalterede overflader, f.eks. på veje, kan ikke synke ned i jorden. Falder der meget regn på kort tid? Så kan konsekvenserne på og omkring veje alvorlige. For eksempel kan der hurtigt komme oversvømmelser i forbindelse med kraftige byger. Tænk bare på gader, der står under vand, eller tunneller, der må spærres af. Vejarbejde som et resultat af nødvendig vedligeholdelse for at løse problemerne medfører ofte trafikkøer. Trafikanterne oplever således ekstra rejsetid som følge af vejspærringer, omkørsler og trafikpropper. Derfor forsøger vejmyndighederne at begrænse generne og forhindre problemer så meget som muligt.

Vejenes vigtige funktion kræver derfor et system til afledning af regnvand, der er kendetegnet ved en lang levetid og tilstrækkelig fleksibilitet.