0

Stenuld har en absorptionskapacitet på intet mindre end 95%. Det betyder, at næsten den fulde volumen kan udnyttes til oplagring af vand.

0

For Rockflow er en installationsdybde på kun 38 cm tilstrækkelig.

0

Lover prognoserne mere regn? Rockflows oplagringskapacitet er tilgængelig igen inden for 24 timer, så regnvand fra nye byger kan absorberes.

rockflow urban climate adaptation how works video screenshot

Hvordan virker Rockflow?

Rockflow er et innovativt vandstyringssystem, der oplagrer nedbør hurtigt og effektivt for derefter at infiltrere det i jorden eller udlede det i kloaksystemet.

Download whitepaper

Reguleret underjordisk opsamlings- og bortledningsanordning til nedbør efter ekstremt regnfald.

Whitepaper illustration Rockflow, water management