0

Rockflow-stenuldselementerne har en frivolumen på 95%

0

Rockflow-systemet anvendes under veje, gader, pladser, parker, industriområder, vadi og andre steder. Kun 35 cm daekning nødvendigt.

0

Systemet kan indrettes, så den samlede kapacitet er ledig igen efter 24 timer.

water management, video, 3d model, rockflow, house, street, lapinus

Sådan fungerer Rockflow

Rockflow er et innovativt regnvandshåndteringssystem, som hurtigt og effektivt oplagrer ekstreme mængder regnvand for derefter at infiltrere det i jorden i mindre doser eller bortlede det til kloaksystemet

01

Høj afstrømnings- og oplagringskapacitet

Rockflow-stenuldselementer kan på meget kort tid optage vand svarende til 95 % af deres volumen og har en gennemløbshastighed på 200 meter om dagen.

Det betyder, at næsten hele elementernes volumen kan udnyttes til oplagring af vand.

02

Ingen plads i byen går tabt

Basismaterialet er stenuld, der har samme egenskaber som sten.

Biler kan parkere oven på systemet, uden at elementernes form eller funktionalitet bliver påvirket. Alle byens funktioner kan fortsætte uændret.

03

(Selv-)filtrerende elementer

Stenuldselementernes struktur bortfiltrerer eventuelle forurenende stoffer fra det indtrængende vand, uden at systemet tilstoppes.

Systemet infiltrerer hele tiden vand på undersiden, også uden brug af geotekstil. Tilbageholdning af vand i området gavner vandbalancen.

04

Skræddersyet løsning

Stenuldselementerne er nemme at tilskære under og efter installationen, uden at egenskaber som kvalitet og ydeevne går tabt.

Eventuelle rør, ledninger og andre forhindringer i jorden er derfor ingen hindring.

05

Bæredygtigt produkt

Stenuld er et naturmateriale (fremstillet af en naturlig stenart

som produceres på bæredygtig vis af ROCKWOOL. Stenuld er 100 % genanvendeligt.

sustainability, circularity, fibres, umbrella, lapinus

Bæredygtighed af Rockflow

Stenuld er et naturligt produkt, der primært fremstilles af det vulkanske sten basalt. Basalt er et bæredygtigt råmateriale, der kommer direkte fra vores jord og er næsten uudtømmeligt: hvert år producerer jorden 38.000 gange mere basalt end det, der bruges til produktion af stenuld af ROCKWOOL.

Læs hele artiklen