0

Årlig vækst i nedbørstilbagegangen i løbet af det sidste halve århundrede

0

Muligt fald i den oplevede temperatur på sommerdage takket være skygge fra træer

0

Antal dage, hvor Rockflow kan forsyne et træ optimalt med vand

01

Stor optagelseskapacitet

Rockflow stenuldselementerne kan i løbet af meget kort tid optage 95 % af deres volumen i vand og forsyne det grønne område med vand.

02

Omkostningsbesparende

Fordi vandet forbliver til rådighed i tørkeperioder, mindsker det antallet af vandingsmomenter for både ung og etableret beplantning.

03

Alsidig

Velegnet til kombination med eksisterende nedbørsløsninger.

04

Stor fleksibilitet

Stenuldselementerne er simple og uden tab af egenskaber at tilpasse under og efter installationen (uden at miste kvalitet eller præstationer) og passer i ethvert grønt anlæg.

05

Bæredygtigt produkt

Stenuld er et naturmateriale (fremstillet af en naturlig stenart), som produceres på bæredygtig vis af ROCKWOOL. Stenuld er 100 % genanvendelig.

RGB Lapinus® symbol

Rockflow giver et innovativt vandstyringssystem omkring træers rødder, i blomsterbede og på grønne tage. Udgangspunktet for Rockflow-systemet er bæredygtige stenuldselementer med en ekstremt høj absorberingsevne og oplagringskapacitet. Rockflow-stenuldselementerne har en frivolumen på 95 %. Det betyder, at næsten hele elementernes volumen kan udnyttes til oplagring af vand. Vandstyringssystemet bufrer og tilfører vand til planterne. Således sørger Rockflow for, at træer og planter får tilført vand også i vækstperioden med tørke.