0

Kunstgræstemperaturen på varme sommerdage

0

Den nye generation af kunstgræs: konstruktion uden plastic-infill

0

Tykkelsen af ​​det vandbærende lag under kunstgræsset

01

Den samme fornemmelse som naturgræs

BlueLay sikrer spilleegenskaber, der kan sammenlignes med vandets funktionalitet i naturgræs. Dette gør det muligt at udvikle systemer uden brug af plastic-infill (4G)

02

Nedkøling

Sikrer et markant fald i græssets temperatur og dets umiddelbare omgivelser

03

Cirkulation

Stenuld er et naturprodukt og kan genbruges

04

Vandbalance

Tilbageholder regnvandet der, hvor det falder, forhindrer overbelastning af kloaksystemet og tillader fordampning som naturgræs

RGB Lapinus® symbol

Effektiv brug af vand bliver stadig vigtigere. BlueLay anbringes under en kunstgræsbane og absorberer regnvand, hvorefter vandet absorberes af kapillærudfyldningen. Da vandet ledes tilbage til sandlaget på kunstgræsbanen på den rette måde, stabiliseres græsset og overfladen afkøles.