Credit: Andy Hoang, Dines Jørgensen & Co. A/S
Hyppigere skybrud og oversvømmelser udgør en stigende trussel. Det oplevede København senest i september 2017, hvor kloaksystemer måtte give fortabt, mens kældre og veje stod under vand. På Langelands Plads i København bruger man løsningen Rockflow fra Lapinus, en del af Rockwool Group, som både kan opsamle og bortlede det overskydende vand i et mere kontrolleret tempo – og derved imødegå oversvømmede byer.

De voldsomme regnskyl, som i disse år rammer danske byer, er ikke et forbipasserende fænomen. De er en del af den nye virkelighed, som både byer, borgere og alle led i byggeriets værdikæde skal forholde sig til. Desværre er infrastrukturen i mange danske byer ikke bygget til at håndtere de stigende vandmasser, hvilket resulterer i oversvømmede veje og kældre samt forsikringsskader i millionklassen.

For at imødegå denne udvikling har man i projektet omkring Langelands Plads i København valgt at bruge materialet Rockflow fra Lapinus, en del af Rockwool Group. Det forklarer Ole Larsen direktør for CALL Copenhagen, som arbejder for klimatilpasning og grøn vækst. Organisationen er et samarbejde mellem forsyningsvirksomheden HOFOR i samarbejde med Københavns Kommune, Region Hovedstaden og spildevandsselskabet BIOFOS.

Klimaforandringer er her nu og også i morgen. Sandsynligheden for slemme skybrud inden for de næste 50 år er stor – og særligt i storbyerne kan de massive mængder vand betyde oversvømmelser i huse og kældre. Man kan vælge at gøre to ting, når det kommer til klimaforandringer. Du kan sidde med hænderne i skødet, og betale hvad det koster, når byen rammes af ekstreme mængder regnskyl. Eller du kan vælge at mindske skaden ved hjælp af bæredygtig regnvandshåndtering. Det sidste er langt billigere for samfundet, lyder det fra Ole Larsen som understreger:

Copenhagen

Projektplacering

Rockflow giver os bedre muligheder for at bygge den bæredygtige by, der er klimaberedt.

Ole Larsen

rumfang
0

Rockflow
0

Vand
0

Rockflow Copenhagen Video Thumbnail