Regnvand skal renses og holdes i lokalområdet – ikke ledes væk

Teknisk nyt, september 2020

Traditionelle aktive renseløsninger til regnvand er dyre, pladskrævende og fjerner vandet fra lokalområdet. Nu satses der på en stenuldsbaseret løsning, som ikke kun kontrollerer vandmængderne, men også er i stand til passivt at filtrere affaldsstoffer fra, før de ender i grundvandet

Langelands Plads 6, build, building, construction, work, isolate, city, Lapinus
Vi har længe fokuseret på volumen og evnen til at lede vand væk. Interesse for produkternes kvalitet i forhold til at det rense vandet er stærkt nyt, siger hun. Jeg dag mere stille flasken offentlige og private bygherrer og udbudsgivere krav om produkters filtreringskvaliteter, hvis vandet ikke skal ledes væk, men nedsænket - og det er der behov for at prøve løsninger som Rockflow i større skala.

Karin Cederkvist

Denmark
Seniorspecialisten, Teknologisk Institut
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Lokal klimatilpasning,
Lapinus