Rockflow Life Cycle Analyse

Lapinus, ROCKWOOL B.V.

Hos Lapinus har vi udtænkt en ny opfindsom løsning, der giver beskyttelse under kraftig regn. Som en del af byinfrastrukturen opsamler den enorme mængder overskydende regnvand, hvorefter det returneres til naturen. Da Rockflow er lavet af 100% naturlig, bæredygtig stenmasse, opretholdes funktionsevnen og beskyttelsen af samfundet i årevis. Det er betryggende, at en så stabil og bæredygtig ressource tilbyder en løsning på et presserende internationalt problem på en naturlig og økonomisk måde.

water management, shoe, water, lapinus
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Business Manager ,
Lokal klimatilpasning