Klimatilpasning: Regnvand skal renses og holdes i lokalområdet – ikke ledes væk

Dit Helsingør, maj 2020

Traditionelle aktive renseløsninger til regnvand er dyre, pladskrævende og fjerner vandet fra lokalområdet. Lapinus, en del af ROCKWOOL Group, satser på en stenuldsbaseret løsning, som ikke kun kontrollerer vandmængderne, men også er i stand til passivt at filtrere affaldsstoffer fra, før de ender i grundvandet.

rockflow heibloem den bosch infra water management
Så har Lapinus både haft produktet til test hos Wageningen Universitet i Holland samt Teknologisk Institut i Danmark – og begge steder har forsøgene vist lovende resultater.
employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Lokal klimatilpasning,
Lapinus