Stenuld vandforvaltningssystemet forbedrer det bebyggede miljø

Rockflow case, 2018

Den lille by Oirsbeek i Schinnen kommune i den hollandske provins Limburg ligger omgivet af stejle skråninger og er derfor særlig sårbar over for oversvømmelser på grund af de store mængder regnvand, der løber samler sig i byen. I de seneste år har kloaknettet flere gange været kraftigt overbelastet, så store dele af byen har stået under vand. Den alvorlige situation fik Schinnen kommune til at træffe banebrydende foranstaltninger og løse problemet med et innovativt vandmagasineringssted med Rockflow – et underjordisk regnvandshåndteringssystem bestående af stenuld.

water management, case, construction, solution, park, lapinus

Specialist i regnvandshåndtering i Schinnen kommune Ton Peeters forklarer, at et af de tiltag, myndighederne overvejede efter de kraftige oversvømmelser, var at etablere en vadi under byens centrale torv. En vadi er et trug-faskine-system til vandopsamling, som er en hyppigt anvendt metode til regnvandshåndtering i Holland. Denne strategi mødte dog modstand fra lokalbefolkningen: "Torvet blev flittigt benyttet af byens borgere til forskellige aktiviteter og var ideelt til opstilling af telte og boder ved festlige lejligheder, og det ville vadien sætte en stopper for." I et forsøg på at finde en løsning, der ville løse problemet med oversvømmelser og ikke blot bevare, men også forbedre det offentlige byrum, tog kommunen kontakt til Lapinus, et datterselskab i ROCKWOOL koncernen, som foreslog løsningen med Rockflow.

Rockflow er et underjordisk regnvandshåndteringssystem, der hurtigt og effektivt opfanger ekstreme mængder nedbør, som efterfølgende infiltreres i jorden eller afledes til kloakken. Rockflow stenuldselementer kan på meget kort tid optage vand svarende til 95 % af deres volumen og har en gennemløbshastighed på 200 meter om dagen. Da systemet installeres under terræn, går intet af byarealet tabt, og der kan endda parkeres biler oven på systemet, uden at elementernes form eller funktionalitet bliver påvirket.

Oirsbeek, Holland

Projektplacering

water management, case, construction, solution, park, lapinus

Se videoen for at se, hvordan Rockflow er installeret for at forhindre lokal oversvømmelse.

De løsning

Teknisk ekspert fra Lapinus Rob Driessen forklarer: "Det havde været kendt i nogen tid, at stenuld kunne være særdeles brugbart til regnvandshåndtering, men det var ikke blevet undersøgt nærmere før for to år siden, da vi gik sammen med Royal Haskoning DHV om et pilotprojekt." Resultaterne blev så stor en succes, at Lapinus i dag har leveret yderligere 15 projekter inden for samme ekspertområde og har mange flere i støbeskeen. Robert Driessen tilføjer, at når det gælder systemet i Oirsbeek, kan 1 kubikmeter stenuld nemt absorbere 950 liter vand på 8-9 minutter, selv ved et lavt tryk. Det opfylder uden problemer kommunens krav. I Holland er det desuden et krav, at et oplagringssystem skal kunne tømmes/absorberes på 24 timer, hvilket også er mere end opfyldt her. Efter installationen fortæller Ton Peeters: "Vi er glade for løsningen, fordi den er meget lidt vedligeholdelseskrævende og har lang levetid – og har kapacitet til en 25-årsstorm  – men også fordi byens torv kan bevare sin funktion."

Problemet med oversvømmelser og byrummet blev håndteret med en diskret løsning, og resultatet er en smuk helhed.

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Area Manager DK | Lokal klimatilpasning,
Lapinus