Rockflow tilbyder en løsning for legepladsen i Heel

Rockflow case, 2018

I en række boliger beliggende på det laveste punkt i Reutsberg-kvarteret i den hollandske by Heel (Maasgouw kommune) væltede der under kraftige regnskyl kloakvand op af toiletterne, mens gader og haver stod under vand. Det var ikke muligt at udvide det eksisterende kloaknet, og det var for dyrt at etablere en regnvandskloak. Derfor blev der iværksat et pilotprojekt, hvor regnvandsafledningen blev koblet fra kloaknettet og regnvandet i stedet ledt over jorden til en vadi, hvor det infiltrerede. Det var en velfungerende løsning, undtagen på et sted: en vadi langs gaden Boslaan, der samtidig har funktion som legeplads.

water management, case, construction, solution, lapinus

Det oprindelige vadianlæg med lavasten i undergrunden viste sig ikke at fungere efter hensigten. Jorden, som det opsamlede vand skulle infiltreres i, var så tisiltet, at den stort set ikke optog noget vand når det regnede. Legepladsen stod ofte under vand og måtte til sidst afspærres af hensyn til sikkerheden. Det var en uacceptabel situation, ikke mindst fordi høringsgruppen allerede i starten af projektet havde fremhævet legepladsen som et vigtig socialt samlingspunkt for kvarterets beboere. Det var derfor nødvendigt at finde en løsning, som kunne forene stedets funktioner som legeplads og vandopsamling.

En brugbar løsning

Daniëlla Houben, der er strategimedarbejder inden for teknik og miljø hos kommunen: "Vi kan ikke grave særlig dybt ned på stedet, fordi det er et grundvandsbeskyttelsesområde, hvor der højst må arbejdes tre meter under terræn. Det satte nogle begrænsninger, fordi vi havde brug for at kunne komme af med 500 m3 vand. Sammen med Ria Smits, min kollega fra kloakforvaltningen, gik jeg i gang med at undersøge mulighederne. Det endte med, at Rockflow viste sig som en brugbar løsning. fordi det har en enormt stor opbevaringskapacitet, systemet ligger ikke ret dybt under terræn, og det er nemt at etablere og tilpasse. Og så er det oven i købet vedligeholdelsesvenligt og meget lidt følsomt over for tilstopninger. Det sidste var ikke mindst vigtigt, fordi stedet grænser op til en skov, som genererer masser af bladaffald og sand."

Heel (Reutsberg), Holland

Projektplacering

Budgettet

En stor del af det disponible budget var allerede brugt op i den første fase af Reutsberg-projektet, så det var nødvendigt at skaffe ekstra midler. I undersøgelsesfasen, hvor man var på udkig efter et effektivt system, rådførte man sig derfor regelmæssigt med den ansvarlige rådmand. Daniëlla Houben: "Vi pillede et lag af ad gangen: Hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget? Hvad så, hvis vi kun træffer foranstaltninger, som ligger inden for budgettet? Og hvad koster det at lave det ordentligt? Det nemmeste ville være at fylde legepladsen op med sand, men i så fald ville vi miste 500 m3 vandopbevaring, og vandet ville igen give store problemer for boligerne neden for skråningen, og det ville være skudt helt ved siden målet med hele projektet. Det var faktisk et spørgsmål om at bruge udelukkelsesmetoden, indtil vi til sidst stod tilbage med den rigtige løsning. Med det nye system har vi oven i købet øget kapaciteten med 65%, og det er nu dimensioneret til regnskyl på 50 mm i stedet for 30 mm som i det oprindelige forslag. På baggrund af alle disse argumenter lykkedes det os til sidst at få bevilget de nødvendige ekstra midler."

rockflow, wadi, heel reutsberg, lapinus

Byggeri team

Da valget først var truffet, blev der sammensat et byggeteam, som ud over Daniëlla Houben og Ria Smits bestod af rådgivere fra henholdsvis ingeniørvirksomheden Kragten og leverandøren Lapinus samt kommunens supervisor Hans van der Sligte. Daniëlla Houben: "Det fungerede storartet. Det gjorde det muligt for os at se på problemet og løsningen fra alle sider og på den måde optimere udformningen. Mottoet i vores kommune handler om at arbejde i fællesskab og have mod – og der er ingen tvivl om, at det krævede mod at vælge så innovativt et system, som ingen endnu havde særlig stor erfaring med. Men i teamet havde vi dog meget skarpt fokus på, hvilke risici der var, og hvordan de kunne undgås. Derudover har Lapinus foretaget rigtig mange undersøgelser, så selv vores mest kritiske spørgsmål blev besvaret på velfunderet vis og underbygget med undersøgelsesresultater. Det gav os tillid og modet til at springe ud i det."

I praksis

Det færdige system består af Rockflow® elementer, som er anbragt på et 10 cm tykt lag af de eksisterende lavasten og derefter tildækket med 30 cm jord ("af samme type som den, der bruges til fodboldbaner"). Vandet ledes ind i systemet via et underjordisk tilførselsrør med ca. 20 interne tilslutninger, som fører vandet ind i stenuldselementerne. Ved hjælp af tyngdekraften tømmes elementerne langsomt ned i laget af lavasten, hvor der ligger drænrør, som fører vandet til kloakken. Et antal kontraventiler sikrer, at der ikke kan løbe snavset kloakvand tilbage i systemet. En betingelse, som blev stillet af høringsgruppen, var, at systemet ikke måtte fylde mere over jorden – deraf det underjordiske tilførselsrør, som får tilført vand fra rendestenene. Tilførselsrøret løber midt igennem anlægget og begynder og slutter med inspektionsbrønde, hvorfra røret kan renses, hvis det bliver nødvendigt. Daniëlla Houben: "Det bliver der sandsynligvis ikke behov for. Hvis der kommer bladaffald i røret, begrænser det sig som regel til de første par meter, og det meste nedbrydes af sig selv. Dertil kommer, at de interne tilslutninger er placeret halvvejs oppe på tilførselsrøret, så selv hvis det skulle være halvt fyldt, får det stadig ingen indflydelse på kapaciteten."

Kommunikation

En af de vigtigste succesfaktorer under hele projektet var kommunikation – ikke kun internt imellem projektdeltagerne, men også med høringsgruppen. Ria Smits: "Når man vil indføre forandringer i et boligkvarter, opstår der altid modstand. Denne modstand må man aldrig tage for let på. Derfor etablerede vi en høringsgruppe allerede fra den spæde start. Vi kan sagtens sidde og udtænke store planer, men i sidste ende er det jo kvarterets beboere, der skal benytte løsningerne eller leve med konsekvenserne. Høringsgruppen hjalp os især med de overjordiske aspekter ved at overveje sammen med os: Hvordan fungerer kvarteret? Hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke? Siden etableringen har systemet absorberet de første voldsomme regnskyl med stor succes, og et nyt system er på tegnebrættet i nabobyen Maasbracht. Daniëlla Houben: "Vi har gennem hele processen løbende rekvireret yderligere information og dokumentation for at blive overbevist om, at det ikke bare var tomme løfter. Og I sidste ende fik vi en rigtig god løsning på dette sted, som fungerer virkelig godt. Vores pilotprojekt er lykkedes."

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Area Manager DK | Lokal klimatilpasning,
Lapinus