At integrere en vadi i et boligområde kan være en stor udfordring for de lokale byplanlæggere. Der er ofte begrænset plads til opsamling af det overskydende regnvand, og derfor er man nødt til at lave vadiene forholdsvis dybe. Det giver stejle kanter, som kan skabe farlige situationer og gør det vanskeligt at vedligeholde området. Derfor opstår der jævnligt problemer med tilgroning af vadien med ukrudt eller ophobning af affald. Desuden aftager vadiens kapacitet langsomt, fordi der med tiden afsættes et slamlag på bunden, som hæmmer infiltreringen af vandet i jorden.

Endelig kan en traditionel vadi faktisk kun anvendes til det, den er etableret til, nemlig opsamling af regnvand ved kraftige regnskyl. Overfladen kan ikke udnyttes til andre formål.

Heel (Sterplein), Maasgouw

Projekt Beliggenhed

water management, sterplein, case, rockflow, heel, swale, lapinus

Nye anvendelsesmuligheder

Med Rockflow får en vadi nye anvendelsesmuligheder. Udformningen tager udgangspunkt i vadiens eksisterende design, hvor kun infiltreringsmediet udskiftes med Rockflow. Vadiens skrænter hælder ikke mere end 1:3 med Rockflow, hvilket gør det nemt og problemfrit at græsset. Desuden er bunden i en vadi med Rockflow både plan og belastbar (VOSB 18/30 iht. de hollandske forskrifter for udformning af stålbroer) og kan derfor indrettes som en park eller et andet funktionelt grønt område. Det er også muligt at benytte arealet som rekreativt område eller boldbane.