I en række boliger beliggende på det laveste punkt i Reutsberg-kvarteret i den hollandske by Heel (Maasgouw kommune) væltede der under kraftige regnskyl kloakvand op af toiletterne, mens gader og haver stod under vand. Det var ikke muligt at udvide det eksisterende kloaknet, og det var for dyrt at etablere en regnvandskloak. Derfor blev der iværksat et pilotprojekt, hvor regnvandsafledningen blev koblet fra kloaknettet og regnvandet i stedet ledt over jorden til en vadi, hvor det infiltrerede. Det var en velfungerende løsning, undtagen på et sted: en vadi langs gaden Boslaan, der samtidig har funktion som legeplads.

Det oprindelige vadianlæg med lavasten i undergrunden viste sig ikke at fungere efter hensigten. Jorden, som det opsamlede vand skulle infiltreres i, var så tisiltet, at den stort set ikke optog noget vand når det regnede. Legepladsen stod ofte under vand og måtte til sidst afspærres af hensyn til sikkerheden. Det var en uacceptabel situation, ikke mindst fordi høringsgruppen allerede i starten af projektet havde fremhævet legepladsen som et vigtig socialt samlingspunkt for kvarterets beboere. Det var derfor nødvendigt at finde en løsning, som kunne forene stedets funktioner som legeplads og vandopsamling.

Heel (Reutsberg), Maasgouw

Projekt Beliggenhed

rockflow, wadi, heel reutsberg, lapinus

: Byggeteamet

Da valget først var truffet, blev der sammensat et byggeteam, som ud over Daniëlla Houben og Ria Smits bestod af rådgivere fra henholdsvis ingeniørvirksomheden Kragten og leverandøren Lapinus samt kommunens supervisor Hans van der Sligte. Daniëlla Houben: "Det fungerede storartet. Det gjorde det muligt for os at se på problemet og løsningen fra alle sider og på den måde optimere udformningen. Mottoet i vores kommune handler om at arbejde i fællesskab og have mod – og der er ingen tvivl om, at det krævede mod at vælge så innovativt et system, som ingen endnu havde særlig stor erfaring med. Men i teamet havde vi dog meget skarpt fokus på, hvilke risici der var, og hvordan de kunne undgås. Derudover har Lapinus foretaget rigtig mange undersøgelser, så selv vores mest kritiske spørgsmål blev besvaret på velfunderet vis og underbygget med undersøgelsesresultater. Det gav os tillid og modet til at springe ud i det."