De tørre perioder bliver tørrere, og de våde perioder bliver vådere. Det er, sagt meget enkelt, de forandringer, mennesket og naturen oplever som følge af klimaforandringerne. I byerne betyder det, at kraftige regnskyl kan medføre gener i form af oversvømmede gader og kældre, og da regnvandet bortledes via kloaknettet direkte til overfladevandet, kan der også opstå gener, fordi vandspejlet stiger for hurtigt eller for meget.

Amsterdam kommune og byens vandværksselskab, Waternet, har lanceret platformen ‘Amsterdam Rainproof’ med det formål at gøre Amsterdam modstandsdygtig over for de stadigt hyppigere skybrud. Waternet er bl.a. ansvarlig for håndtering af regn- og spildevand i Amsterdam.

Klimasikring af byen var desuden en af udfordringerne i et projekt med titlen ‘Boligbyggeri til særlige grupper’ i Amsterdam. I dette projekt er Iv-Infra (rådgivende ingeniørfirma) ansvarlig for den tekniske byggemodning af forskellige lokaliteter inden for kommunegrænsen, hvor der skal opføres boligområder over en periode på højst 10 år. Lokationerne udgør hver især et projekt, hvor Iv-Infra afstemmer udformningen nøje med bl.a. kommunen, forsyningsselskaberne, boligandelsselskaberne samt de entreprenørvirksomheder, som står henholdsvis for de midlertidige boliger og indretning af de offentlige arealer.

Amsterdam

Projektplacering

watermanagement, system, amsterdam, rainproof, rockflow, climate, lapinus

Ud over at gøre byen ‘rainproof’ står bæredygtighed også højt på dagsordenen i Amsterdam. Derfor skulle det underjordiske anlæg være bæredygtigt fremstillet og helst være 100 % genanvendeligt efter en 10-årig periode i henhold til Cradle to Cradle-princippet. Disse krav opfyldte Rockflow regnvandshåndteringssystem til fulde. Systemet består af bæredygtige stenuldselementer med en meget høj absorberingsevne og oplagringskapacitet. Stenuld er et naturmateriale fremstillet af basalt, som fremstilles på bæredygtig vis. Det er desuden 100 % genanvendeligt.

watermanagement, system, amsterdam, rainproof, rockflow, climate, lapinus

Den store fordel i forhold til traditionelle kassettesystemer af plast eller beton er, at Rockflow-systemet nemt kan tilpasses. Hvis man senere for eksempel beslutter, at man vil grave et hul for at plante et træ i bygningens gårdhave, hvo bufferanlægget er etableret, så er det intet problem. Selv om man fjerner en del af stenulden, forbliver systemet som helhed intakt, blot med en lidt mindre kapacitet. Der kan også trækkes kabler igennem systemet, hvis der er behov for det. Havde man valgt et kassettesystem, ville der med stor sandsynlighedopstå utætheder, som ville medføre udledning og eventuelle nedsynkninger. Rockflow systemet er en robust, fremtidssikret løsning, uanset hvilke eksisterende planer der måtte være, og hvilke der måtte komme i fremtiden. Desuden vejer elementerne meget lidt og er nemme at installere. Og selv om elementerne er lette, kan de med den rigtige overdækning holde til svær belastning. I Kruislaan-projektet anlægges en gårdhave oven på stenuldselementerne. Her er der ikke tale om kraftig belastning, og derfor kan man nøjes med et dæklag af jord på mellem 30 og 50 cm.