Vadiens fremtog

Tidligere var det almindeligt, at rent regnvand havnede i kloaksystemet sammen med spildevandet. Hermed blev de relative rene regnvand unødvendigt transporteret via rør til et vandrensningsanlæg. I dag undersøger man i stigende grad mulighederne for at frakoble regnvandet fra kloaksystemet. Ved at lade regnvandet blive infiltreret i jorden forhindrer man både, at det relativt rene vand går til spilde og at kloaksystemet overbelastes. Samtidig er det også godt for grundvandstanden. Det er eksempelvis muligt at infiltrere vandet i stedet for at lede det ned i kloaksystemet ved hjælp af en vadi: en grøft eller kanal med en vandgennemtrængelig bund. I praksis ser det imidlertid ikke altid ud til, at en traditionel vadi fungerer som forventet under konstruktionen.

employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Sales Manager Rockflow,
Lapinus