0

Stenuld har en absorptionskapacitet på intet mindre end 95%. Det betyder, at næsten den fulde volumen kan udnyttes til oplagring af vand.

0

For Rockflow er en installationsdybde på kun 38 cm tilstrækkelig.

0

Lover prognoserne mere regn? Rockflows oplagringskapacitet er tilgængelig igen inden for 24 timer, så regnvand fra nye byger kan absorberes.

rockflow urban climate adaptation how works video screenshot

Hvordan virker Rockflow?

Rockflow er et innovativt vandstyringssystem, der oplagrer nedbør hurtigt og effektivt for derefter at infiltrere det i jorden eller udlede det i kloaksystemet.

01

Høj afstrømnings- og oplagringskapacitet

Rockflows stenuldselementer kan absorbere 95% af deres volumen i vand på meget kort tid. Det betyder, at næsten hele volumen af ​​elementerne er tilgængelig til opsamling af vand.

02

Ingen plads i byen går tabt

Basismaterialet er stenuld, der har samme egenskaber som sten. Biler kan parkere oven på systemet uden at elementerne mister deres form eller funktionalitet. Alle byens funktioner kan fortsætte uændret.

03

Selvfiltrerende elementer

Stenuldselementernes struktur filtrerer enhver forurening fra afløbsvandet og kan om nødvendigt rengøres med standardudstyr.

04

Stor fleksibilitet

Stenuldselementerne er enkle og taber ikke funktionsevne og de kan tilpasses installationen (uden at gå på kompromis med kvaliteten og ydeevnen), så eventuelle rør eller andre genstande i jorden ikke udgør en hindring.

05

Bæredygtigt produkt

Stenuld er et naturmateriale (fremstillet af en naturlig stenart), som produceres på bæredygtig vis af ROCKWOOL. Stenuld er 100% genanvendeligt.

Download whitepaper

Reguleret underjordisk opsamlings- og bortledningsanordning til nedbør efter ekstremt regnfald.

Whitepaper illustration Rockflow, water management