Vore markeder

01

Garanterer sikkerhed

Alle Lapinusprodukter er fremstillet af natursten.

Det gør dem sikre for både mennesker og miljø

02

Begrænser støj

Bilbremser, der afgiver mindre støj og støjskærme,

der mindsker støjen fra omgivelserne giver et sundere miljø.

03

Reducerer udledning af fint støv

Friktionsformler, der mindsker slitage på bilens bremser,

bidrager til en reduceret udledning af fint støv.

04

Regnvandshåndtering

Regnvandshåndteringssystemer, der aktivt regulerer regnvand,

bidrager til en robust infrastruktur og en bæredygtig, moderne levevis.

05

Kontrollerer vibrationer

Jernbanespor med reducerede jordbårne vibrationer

har en positiv indflydelse på et komfortabelt levemiljø.

06

Vidensformidling

Vi skaber viden og deler den med vores interessenter,

og bidrager til at løse deres problemer.