Lapinus toont haalbaarheid halvering inbouwdiepte van ondergrondse watermanagementsystemen aan

11 March 2019

Draagkrachttest Rockflow toont aan dat een dekking van 38 cm in plaats van 70 cm volstaat

Draagkrachttest, Rockflow, press, truck, street, lapinus

Lapinus, onderdeel van de Rockwool Group, stelt voor om de minimale inbouwdiepte van waterbergings- en infiltratiesystemen te halveren van 70 cm naar 38 cm onder straatpeil. Een inbouwdiepte van 38 cm is technisch haalbaar, betrouwbaar en veilig, blijkt uit een onafhankelijke praktijktest die advies- ontwerp- en ingenieursbureau Kragten uitvoerde. Kragten testte gedurende 12 maanden de draagkracht van Rockflow, ingebouwd met een dekking van slechts 38 cm, onder een verharde weg. “De belasting in die periode bedraagt 500 vrachtauto’s tussen de 10 en 20 ton per etmaal. Echter, er was geen enkele sprake van zetting”, concludeert Niels Tholen, adviseur infratechniek van Kragten. “De test toont aan wat wij op basis van laboratoriumonderzoek al vermoedden: dat een zandlaag van 32 cm, die doorgaans tussen het infiltratiesysteem en de wegfundering wordt aangelegd, niet noodzakelijk is. De draagkracht van Rockflow is dermate goed dat de inbouwdiepte beperkt kan worden.”, vult Rob Driessen, business developer bij Lapinus aan. Dit maakt het volgens Driessen mogelijk om watermanagementsystemen toe te passen op plaatsen waar de ruimte nu te klein is, zoals bij een hoge grondwaterstand of ondiep liggende kabels en leidingen. Driessen: “Denk aan het westen van Nederland en plaatsen langs de grote rivieren. Voor zover bekend is Rockflow het enige systeem met een bufferend vermogen van meer dan 90% dat op 38 centimeter onder straatpeil kan worden aangelegd. De meeste krattensystemen liggen op minimaal 70 cm.”

Door de toename van extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering, stijgt de vraag naar watermanagementsystemen, met name in binnenstedelijk gebieden. “Met Rockflow bieden we een innovatieve, zeer snelle en efficiënte manier van waterberging- en infiltratie”, vertelt Rob Driessen van Lapinus. “Klanten staan open voor dit soort nieuwe oplossingen, maar willen wel de zekerheid dat het systeem tot in lengte van jaren naar behoren werkt. Vooral over de draagkracht bestaan soms twijfels, omdat men zich moeilijk kan voorstellen dat steenwol licht en heel sterk is.” Dat was ook het geval bij gemeente Meierijstad. De gemeente vroeg advies- ontwerp- en ingenieursbureau Kragten naar een oplossing voor waterberging- en infiltratie onder een provinciale weg in Erp, waar de grondwaterstand hoog is. Kragten adviseerde Rockflow toe te passen. “De gemeente was enthousiast, maar wilde, vanwege de nieuwigheid van het product, extra zekerheid over de draagkracht in de vorm van een proefproject”, licht Driessen toe. Omdat een testlocatie binnen de gemeente niet werd gevonden, week Kragten in samenspraak met Lapinus, uit naar een met vrachtauto’s druk bereden eigen weg op het terrein van Rockwool in Roermond.

Onder de weg zijn zeven door Kragten ontworpen proefvakken met Rockflow aangelegd. “We hebben drie verschillende druksterkten getest, op verschillende diepten: vijf pakketten liggen op 38 centimeter, één op 75 centimeter en één op 1 meter”, legt Niels Tholen van Kragten uit. “Ook hebben we de posities en dikte van de pakketten afgewisseld, want de ene situatie geeft meer zettingsrisico dan de ander. Zo liggen er pakketten onder de gehele rijbaan, sommigen lopen door tot onder het trottoir en een andere ligt onder maar één weghelft.” Na de aanleg is de weg in gebruik genomen. Twaalf maanden lang reden er vrachtauto’s met een gewicht van tussen de 5 en 25 ton over de proefweg. Tijdens deze periode waren de Rockflow-systemen actief.

Kragten monitorde de zetting driemaal gedurende het jaar op tientallen punten op en naast het wegdek. Hiervoor is zeer nauwkeurige meetapparatuur gebruikt. “De conclusie was telkens dat er geen sprake is van zetting, zelfs niet de kleinste millimeters”, aldus Niels Tholen. De praktijktest bevestigt de resultaten van eerder laboratoriumonderzoek van Deltares naar de draagkracht van Rockflow. “Hierbij wordt zetting gemeten door met twee stempels duizenden keren op de steenwol-elementen te drukken. Deze cyclische tests zijn een versnelde manier om de draagkracht op lange termijn te onderzoeken.” Hoewel er een jaar is getest, en de Rockflow doorgaans voor tientallen jaren mee moet, geven de resultaten van de praktijktest en het labonderzoek volgens Tholen voldoende zekerheid over de toekomstbestendigheid.

Lapinus is een innovatieve partner met duurzame oplossingen op basis van steenwol. Wereldwijd identificeert de toonaangevende leverancier trends en uitdagingen en ontwikkelt Lapinus producten en systemen die hierop inspelen. Oplossingen die een positieve invloed hebben op levenskwaliteit door het verhogen van veiligheid, het verlagen van emissies, geluid en trillingen en het optimaliseren van stedelijk watermanagement. Lapinus beschikt over een uitgebreide researchafdeling met eigen laboratoria waar innovatief vermogen en klantgerichtheid samengaan. Lapinus maakt deel uit van het Deense ROCKWOOL International A/S, ’s werelds grootste producent van steenwoloplossingen voor de brandveilige isolatie van zowel residentiële als niet-residentiële bouw, de proces- en petrochemische industrie, marine en offshore-industrie. Daarnaast ontwikkelt en produceert de groep gevelbekleding, akoestische plafondsystemen, groeisubstraatsystemen voor de tuinbouw en verzeloplossingen voor het dempen van geluid en trilling. ROCKWOOL telt 11.000 medewerkers in 39 landen en is genoteerd op de NASDAQ OMX Nordic Exchange-beurs in Kopenhagen. Meer informatie: www.lapinus.com

lapinus