Rockflow til vandhåndtering

Regnvandshåndtering i bymiljøer

English / Nederlands

Klimaet er under forandring. Hvordan opsamler vi de ekstreme mængder regn? Klimaforandringerne betyder ikke alene, at der falder mere regn – der forekommer også hyppigere ekstreme regnskyl. Det gør det nødvendigt at opsamle og bortlede store mængder vand på kort tid. I landområderne er det som regel ikke det store problem, men så meget desto mere i de voksende bymiljøer. Her er en stadigt stigende del af jordens overflade belagt med asfalt eller anden belægning, så vandet ikke kan trænge ned i jorden og i stedet må bortledes via kloaksystemet. Da kloaksystemet er ikke dimensioneret til ekstreme regnskyl, resulterer det i oversvømmede gader og kældre og andre gener for borgerne. Dette problem kan kun undgås ved at sikre en hurtigere og bedre opsamling og efterfølgende bortledning eller anvendelse af vandet.

Og det er netop, hvad Rockflow fra Lapinus gør.

0

Rockflow-stenuldselementerne har en frivolumen på 95%

0

Rockflow-systemet anvendes under veje, gader, pladser, parker, industriområder, vadi og andre steder. Kun 35 cm daekning nødvendigt.

0

Systemet kan indrettes, så den samlede kapacitet er ledig igen efter 24 timer.

water management, video, 3d model, rockflow, house, street, lapinus

Sådan fungerer Rockflow

Rockflow er et innovativt regnvandshåndteringssystem, som hurtigt og effektivt oplagrer ekstreme mængder regnvand for derefter at infiltrere det i jorden i mindre doser eller bortlede det til kloaksystemet

Rockflow fordele

Rockflow anvendes bl.a. under udsatte gader, pladser og bydele, ved frakobling fra kloaksystemet og ved (gen)etablering af vadi.

01

Høj afstrømnings- og oplagringskapacitet

Rockflow-stenuldselementer kan på meget kort tid optage vand svarende til 95 % af deres volumen og har en gennemløbshastighed på 200 meter om dagen.

Det betyder, at næsten hele elementernes volumen kan udnyttes til oplagring af vand.

02

Ingen plads i byen går tabt

Basismaterialet er stenuld, der har samme egenskaber som sten.

Biler kan parkere oven på systemet, uden at elementernes form eller funktionalitet bliver påvirket. Alle byens funktioner kan fortsætte uændret.

03

(Selv-)filtrerende elementer

Stenuldselementernes struktur bortfiltrerer eventuelle forurenende stoffer fra det indtrængende vand, uden at systemet tilstoppes.

Systemet infiltrerer hele tiden vand på undersiden, også uden brug af geotekstil. Tilbageholdning af vand i området gavner vandbalancen.

04

Skræddersyet løsning

Stenuldselementerne er nemme at tilskære under og efter installationen, uden at egenskaber som kvalitet og ydeevne går tabt.

Eventuelle rør, ledninger og andre forhindringer i jorden er derfor ingen hindring.

05

Bæredygtigt produkt

Stenuld er et naturmateriale (fremstillet af en naturlig stenart),

som produceres på bæredygtig vis af ROCKWOOL. Stenuld er 100 % genanvendeligt.

sustainability, circularity, fibres, umbrella, lapinus

Bæredygtighed af Rockflow

Stenuld er et naturligt produkt, der primært fremstilles af det vulkanske sten basalt. Basalt er et bæredygtigt råmateriale, der kommer direkte fra vores jord og er næsten uudtømmeligt: hvert år producerer jorden 38.000 gange mere basalt end det, der bruges til produktion af stenuld af ROCKWOOL.

Læs hele artiklen

Case Studies